You are hereSLO: Laboratoř koherenční zrnitosti

SLO: Laboratoř koherenční zrnitosti


Cílem činnosti této laboratoře je studium statistických vlastností optického jevu koherenční zrnitost a možnosti jeho moderního využití. Pojďte se seznámit s jejími členy, diplomanty a doktorandy; nakouknout do prostředí laboratoře; seznámit se s výsledky jejich práce a možnostmi využití v praxi.
Aktualizace: 5.6.2013

Rozvoj moderních technologií, softwaru, elektroniky a optoelektroniky znamenal v 90. letech minulého století renesanci klasických měřicích optických metod (například holografických, interferometrických a na bázi optického jevu moiré) a celé klasické optiky vůbec. Jejich významnou součástí jsou metody založené na jevu koherenční zrnitosti. Tento jev reprezentuje pro současnou generaci optiků fenomén, jenž vede k novým a mnohdy netradičním aplikacím v řadě přírodovědných a technických oborů.

Lidé

Laboratoř koherenční zrnitosti se v rámci skupiny klasické optiky začala formovat v roce 1996 pod vedením prof. RNDr. Miroslava Hrabovského, DrSc. Jeho pozornost se soustředila především na mladé doktorandy oboru Optika a optoelektronika a Aplikovaná fyzika za účelem vytvořit funkční tým pro studium statistických vlastností jevu koherenční zrnitost a jeho využitelností v praxi. Během uplynulých deseti let se do práce týmu aktivně zapojili:

  • Mgr. Pavel Čech (1996 — 1999),
  • RNDr. Zdeněk Bača, Ph.D. (1996 — 2001),
  • RNDr. Pavel Horváth, Ph.D. (od 1996),
  • RNDr. Petr Šmíd, Ph.D. (od 2000),
  • Mgr. Petra Wagnerová/Neumannová (2004 — 2006),
  • Mgr. Ivana Hamarová, Ph.D. [roz. Vašková] (od 2007).

Výuka

Členové Laboratoře koherenční zrnitosti se mimo svou vědecko-výzkumnou činnost podílí také na výchově studentů:

Výzkum

Jelikož aplikační potenciál jevu koherenční zrnitost je dosti široký (od průmyslu, přes biologii až po medicínu), činnost Laboratoře koherenční zrnitosti se soustředí na výzkum bezkontaktního měření složek tenzoru malé deformace a veličin z nich odvozených pomocí metody korelace polí koherenční zrnitosti. Více o této metodě (historii, principu a možnostech využití) a výsledcích týmu se dozvíte v následujících článcích:

Laboratoř koherenční zrnitosti seznamuje odbornou veřejnost s výsledky svého výzkumu jak na tuzemských, tak i mezinárodních prestižních konferencích, jejichž stručný výčet uvádí následující seznam:

Tyto konference a dále zahraniční návštěvy skýtají možnost členům Laboratoře koherenční zrnitosti setkat se a navázat kontakty se zajímavými lidmi z oblasti optického výzkumu a průmyslových aplikací.

 Kontaktní osoba: Petr Šmíd