You are hereSLO: Laboratoř 3D topografie

SLO: Laboratoř 3D topografie


Tato laboratoř je zaměřena na měření 3D profilu povrchu
měřených objektů, digitalizaci předmětů a optickou deflektometrii.

Laboratoř je zaměřena primárně na aplikovaný výzkum, a to
především nekoherentních optických měřících metod, jako jsou moiré topografie,
Fourierovská profilometrie, phase-shifting profilometrie, 3D laserová skenovaní
profilometrie a deflektometrie měřením fáze. Z koherentních metod se jedná
hlavně o interferometry na principu Fizeau interferometrie.

Lidé

Naše laboratoř je tvořena dvěmi stálými zaměstnanci,
několika externích spolupracovníky a studenty. Jádro našeho týmu momentálně
tvoří tito lidé:

 • RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D. – odborný asistent
 • Mgr. Michal Pochmon – asistent
 • Vojtěch Svak

Rádi bychom za spolupráci poděkovali RNDr. Tomášovi
Fürstovi, Ph.D. z katedry matematické analýzy a aplikované matematiky za
jeho přínos v oblasti tvorby a úprav algoritmů potřebných pro
vyhodnocování našich optických 3D měření.

Výuka

Mimo vědecko-výzkumnou činnost se také členové našeho týmu
podílí na výuce studentů a vedení bakalářských a diplomových prací.

Výuka:

KEF / ASME – Aplikace statistiky v metrologii

KEF / EXTM1 – Experimentální techniky a měřící metody 1

KEF / LPT1 – Lékařská přístrojová technika 1

KEF / OBME – Obecná metrologie

KEF / PEXT1 – Praktika z experimentálních technik a
metod měření 1

KEF / SPME – Speciální metrologie

KEF / TMEX1 – Teorie měření a experimentu

KEF / TPOMO – Teorie podobnosti a modelování

KEF / TSFDI – Teorie spolehlivosti a fyzikální diagnostiky

KEF / UFM – Úvod do fyzikálního měření

KEF / VOTM – Vybrané optické topografické metody

Diplomové práce:

Bc. Novák Petr – „Metrologické parametry senzoru pro měření
otěru kyčelního implantátu metodou optické skenovaní profilometrie“ (2009-2011)

Bc. Baránek Radek – „Vývoj algoritmů pro automatizaci
měřícího procesu optické phase-shifting profilometrie“ (2009-2011)

Bc. Pravdová Lenka – „Aplikace optické phase-shifting
profilometrie na měření objektů větších rozměrů“ – (2008-2010)

Bc. Matušová Jana – „Kalibrace optických 3D metod měřením
prostorového etalonu“ (2005-2007)

Michal Pochmon – „Topografie kloubní jamky kyčelního
implantátu“ (2003-2005)

Bakalářské práce:

Vojtěch Svak - „Kalibrace a justování experimentální sestavy pro PMD (phase measuring deflectometry)“ (2011-2012)

Novák Petr – „Návrh a realizace nastavení senzoru pro měření
otěru kyčelních implantátů“ (2008-2009)

Hatlman Jan – „Automatizace projekce mřížky pro použití
v optických 3D metodách“ (2008-2009)

Baránek Radek – „Nastavení a kalibrace experimentální
sestavy pro optickou phase-shifting profilometrii“ (2008-2009)

Pravdová Lenka – „Konstrukční úpravy dataprojektoru pro
optická 3D měření“ (2007-2008)

Žilka Josef – „Využití prostředí LABView k programovému
ovládání krokových motorů hybridního projektoru optické mřížky“ (2004-2005)

Halíř Jiří – „Provozní kalibrace tenzometrického senzoru
mechanického napětí“ (2004-2005)

Churavý Milan – „Konstrukce a vlastnosti projektoru světelné
mřížky pro moiré topografii“ (2004-2005)

Výzkum

V současné době probíhá v naší laboratoři několik
projektů, na kterých se podílíme jako hlavní či vedlejší řešitelé. Jedná se
především o:

 • Měření otěru polyethylenových vložek kolenních implantátů
  pomocí phase-shifting profilometrie
 • Měření otěru polyethylenových vložek kyčelních implantátů
  pomocí 3D laserové skenovaní profilometrie
 • Měření otěru keramických vložek kyčelních implantátů
  pomocí sférointerferometru
 • Deflektometrie zrcadel vyrobených pro projekt Pierre Auger
  pomocí PMD (phase measuring deflectometry)
 • Měření napětí keramické vrstvy pomocí Fizeau
  interferometru

Kontaktní osoba:

Mgr. Michal Pochmon

Tř. 17 listopadu 50a

Olomouc

77900

Kancelář č. 310

Mail: michal.pochmon@upol.cz