You are hereVýzkum na našich pracovištích

Výzkum na našich pracovištích


Univerzita Palackého se výrazně snaží profilovat se jako výzkumná univerzita. To znamená, že kromě kvalitní pedagogické činnosti při vzdělávání studentů a vedení doktorandů, se intenzivně věnuje vědeckému výzkumu na světové úrovni. To platí i pro fyzikální pracoviště, která vytvářejí Portál moderní fyziky – bez toho by nemohlo jít o moderní fyziku.

Společná laboratoř optiky

Katedra experimentální fyziky

Každé oddělení katedry má své vlastní výzkumné zaměření.

  • Aplikovaná fyzika se orientuje především na nanotechnologie. Věnujeme se mechanismu tvorby nanosystémů (především nanočástic) a metodám jejich charakterizace. V souvislosti s tím rozvíjíme elektronické měřicí techniky, především Mössbauerovu spektroskopii, pro kterou vyvíjíme moderní spektroskopy. Dále se věnujeme magnetismu nanosystémů a také počítačovému zpracování obrazu.
  • Didaktika se věnuje např. využití počítačových technologií ve výuce.