You are hereMössbauerovské rojení 2011

Mössbauerovské rojení 2011


Tradiční setkání zájemců o Mössbauerovu spektroskopii.

Datum: středa 20. 4. 2011
Místo konání: Olomouc, Šlechtitelů 11 (GPS 49°34'33.78"N, 17°16'45.629"E), učebna SE-E1 (nízká zelená budova, vchod zezadu)
Program:
 • 10:30 – 10:35 Libor Machala – zahájení semináře
 • 10:35 – 11:00 Jiří Tuček „Mössbauerova spektroskopie ε-Fe₂O₃ ve vnějších magnetických polích“
 • 11:00 – 11:25 Karolína Šišková „Air-stable nanoscale iron synthesized in glutamic acid medium“
 • 11:25 – 11:50 Jaroslav Kohout "Nábojové uspořádání v magnetitu pod Verweyovou teplotou"
 • 11:50 – 12:15 Pavla Roupcová „Nanocrystalline materials containing 3d metals for hydrogen storage“
 • 12:15 – 12:40 Adriana Lančok „Charakterizace nanočástic Fe pro hyperthermii“

 • 12:40 – 13:45 Oběd

 • 13:45 – 14:10 Josef Kašlík „Nestechiometrický magnetit pohledem Mössbauerovy spektroskopie“
 • 14:10 – 14:35 Jiří Toman „Vlastnosti železa ve struktuře přírodního chabazitu“
 • 14:35 – 15:00 Michal Dudka „Magnetismus a tepelná transformace FeCO₃“
 • 15:00 – 15:30 Diskuze – ICAME, MSMS2012, ...; zakončení semináře
 • 15:30  Exkurze po laboratořích