You are hereKompletní seznam publikací členů Laboratoře koherenční zrnitosti

Kompletní seznam publikací členů Laboratoře koherenční zrnitosti


Jelikož aplikační potenciál jevu koherenční zrnitost je dosti široký (od průmyslu, přes biologii až po medicínu), činnost Laboratoře koherenční zrnitosti se soustředí na výzkum bezkontaktního měření složek tenzoru malé deformace a veličin z nich odvozených pomocí metody korelace polí koherenční zrnitosti. Více o výsledcích týmu se dozvíte zde.
Aktualizace: 12.6.2014

  I. Články v recenzovaných časopisech (impaktované)

 1. HRABOVSKÝ, M., BAČA, Z., HORVÁTH, P. Theory of speckle displacement and decorrelation and its application in mechanics. Opt Laser Eng, 1999, 32 (4), pp. 395—403.
 2. HRABOVSKÝ, M., BAČA, Z., HORVÁTH, P. Measurement of an object rotation using the theory of speckle pattern decorrelation. Optik, 2000, 111 (8), pp. 359—366.
 3. HRABOVSKÝ, M., BAČA, Z., HORVÁTH, P. Theory of speckle displacement and decorrelation with electronic correlation. Czech J Phys, 2001, 51 (2), pp. 129—154.
 4. HRABOVSKÝ, M., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., BAČA, Z. Measurement of object vibrations using the theory of speckle pattern decorrelation. Optik, 2002, 113 (3), pp. 117—120.
 5. HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M., ŠMÍD, P. Full theory of speckle displacement and decorrelation in the image field by wave and geometrical description and its application in mechanics. J Mod Optic, 2004, 51 (5), pp. 725—742.
 6. HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M., ŠMÍD, P. Application of speckle decorrelation method for small translation measurements. Opt Appl, 2004, 34 (2), pp. 203—218.
 7. ŠMÍD, P., HIKLOVÁ, H., KEPRT, J. Dichromated gelatin and its importance for optical hologram recording. Czech J Phys, 2004, 54 (12), pp. 1461—1472.
 8. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. Speckle correlation method used to detect an object's surface slope. Appl Optics, 2006, 45 (27), pp. 6932—6939.
 9. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M., NEUMANNOVÁ, P. Measurement of deformation by means of correlation of speckle fields. Exp Mech, 2006, 46 (6), pp. 713—723.
 10. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. Speckle correlation method used to measure object's in-plane velocity. Appl Optics, 2007, 46 (18), pp. 3709—3715.
 11. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., VAŠKOVÁ, I., HRABOVSKÝ, M. Koch fractals in physical optics and their Fraunhofer diffraction patterns. Optik, 2010, 121 (2), pp. 206—213.
 12. HAMAROVÁ, I., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M. The simulation of the origin and propagation of speckle field generated through a plane wave and Gaussian beam and its verification by speckle correlation method. Optik, 2012, 123 (5), pp. 404—408.
 13. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M., HAMAROVÁ, I. An optical sensor for local strain measuring of an object by means of a speckle correlation method. Chem. Listy, 2012, 106 (SI/3), pp. S425—S427.
 14. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P. Fresnel diffraction at an opaque strip expressed by means of asymptotic representations of Fresnel integrals. J. Opt. Soc. Am. A, 2012, 29 (6), pp. 1071—1077.
 15. HAMAROVÁ, I., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. A Simulation Analysis of an Extension of One-Dimensional Speckle Correlation Method for Detection of General In-Plane Translation. Sci. World J., 2014, 2014, Article ID 704368, 12 pages. (DOI: 10.1155/2014/704368)
 16. HAMAROVÁ, I., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. Methods for determination of mean speckle size in simulated speckle pattern. Measurement Science Review, 2014, 14 (3), pp. 177—182.
 17. II. Články v recenzovaných časopisech (neimpaktované)

 18. BAČA, Z., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M., ŠMÍD, P. Měření malých translací předmětu v rovině jeho povrchu pomocí teorie posuvu polí koherenční zrnitosti. Jemná mechanika a optika, 2000, 45 (11—12), pp. 313—317.
 19. ŠMÍD, P. Optické počítače s využitím prostorové digitální optiky (1. část). Jemná mechanika a optika, 2001, 46 (6), pp. 191—194.
 20. ŠMÍD, P. Optické počítače s využitím prostorové digitální optiky (2. část). Jemná mechanika a optika, 2001, 46 (7—8), pp. 255—259.
 21. HIKLOVÁ, H., ŠMÍD, P., KEPRT, J. Historie a současnost záznamových materiálů v optické holografii. Jemná mechanika a optika, 2003, 48 (3), pp. 77—80.
 22. HIKLOVÁ, H., ŠMÍD, P., KEPRT, J. The use of dichromated gelatin for optical holograms recording. Fine Mech Opt, 2004, 49 (10), pp. 298—302.
 23. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., WAGNEROVÁ, P., HRABOVSKÝ, M. Non-contact measurement of small deformation of an object by means of the speckle correlation method. Fine Mech Opt, 2005, 50 (3), pp. 85—91.
 24. ŠMÍD, P., HIKLOVÁ, H. Influence of air humidity on spectral response of holographic interference filter recorded into dichromated gelatin. Fine Mech Opt, 2005, 50 (1), pp. 17—19.
 25. NEUMANNOVÁ, P., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M. Regular and random Koch fractals in physical optics. Fine Mech Opt, 2005, 50 (10), pp. 294—299.
 26. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., VAŠKOVÁ, I., HRABOVSKÝ, M. Užití metody korelace polí koherenční zrnitosti pro měření v mechanice (Konference "Optika a jemná mechanika 2008", 24.-26.9.2008, Přerov). Jemná mechanika a optika, 2009, 54 (1), pp. 3—5.
 27. HAMAROVÁ, I., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. Fraktály a jejich dimenze. Jemná mechanika a optika, 2011, 56 (3), pp. 78—81.
 28. NOŽKA, L., SCHOVÁNEK, P., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HAMAROVÁ, I., IVANOV, G., HIKLOVÁ, H., KEPRT, J., KRATOCHVÍL, A., ČEPL, M., HRABOVSKÝ, M., PALATKA, M. PECH, M., MANDÁT, D. Význačné aplikační výsledky Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR za poslední desetiletí. Jemná mechanika a optika, 2012, 57 (1), pp. 10—15.
 29. STANKE, L., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P. Dvoufázová aplikace vlnkové transformace pro filtraci šumu a fázovou analýzu ESPI korelogramů s využitím intenzitního prahování (I. část). Jemná mechanika a optika, 2014, 59 (4), s. 122—123.
 30. STANKE, L., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P. Dvoufázová aplikace vlnkové transformace pro filtraci šumu a fázovou analýzu ESPI korelogramů s využitím intenzitního prahování (II. část). Jemná mechanika a optika, 2014, 59 (5), s. 133—137.
 31. III. Články v ostatních časopisech

 32. HRABOVSKÝ, M., HORVÁTH, P., BAČA, Z., ČECH, P. Analýza přesnosti a citlivosti měření složky napětí na povrchu předmětu pomocí korelace polí koherenční zrnitosti v opticky volném prostoru. Acta Mechanica Slovaca, 1998, 2 (2), s. 57—60.
 33. ŠMÍD, P., Symbolic Substitution: Overview. Acta Univ. Palacki. Olomouc., Fac. Rer. Nat., Physica, 1999, 38, pp. 79—91.
 34. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M. The usage of a speckle correlation method for measurement of an object small deformation. Acta Univ. Palacki. Olomouc., Fac. Rer. Nat., Physica, 2003-2004, 42—43, pp. 157—173.
 35. IV. Články ve sbornících organizace SPIE

 36. HRABOVSKÝ, M., BAČA, Z., HORVÁTH, P. Theory of speckle displacement and decorrelation in the free space geometry. In 11th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Hrabovský, M., Štrba, A., Urbańczyk, W., eds., Proc. SPIE, 1999, 3820, pp. 64—69.
 37. HRABOVSKÝ, M., BAČA, Z., HORVÁTH, P. Applications of speckle displacement and decorrelation in the free space geometry: sensitivity and accuracy of measurement deformation and displacement in mechanics. In 11th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Hrabovský, M., Štrba, A., Urbańczyk, W., eds., Proc. SPIE, 1999, 3820, pp. 355—362.
 38. HRABOVSKÝ, M., HORVÁTH, P., BAČA, Z., ŠMÍD, P. Noncontact measurement of object normal vibrations using the theory of speckle decorrelation. In 12th Czech-Slovak-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Peřina, J., Hrabovský, M., Křepelka, J., eds., Proc. SPIE, 2001, 4356, pp. 309—317.
 39. HRABOVSKÝ, M., HORVÁTH, P., BAČA, Z., ŠMÍD, P., SOUKUP, L. Theory of measurement of an object in-plane velocity by means of a speckle decorrelation. In Optical Diagnostics for Fluids, Solids, and Combustion, Mercer, C. R., Cha, S. S., Shen, G., eds., Proc. SPIE, 2001, 4448, pp. 380—385.
 40. ŠMÍD, P. Simulation analysis of an optical processor for determination of relative translation of two speckle patterns. In 1st International Workshop of Research Center for Optics on Classical and Quantum Interference, Peřina J., Hrabovský M., Křepelka J., eds., Proc. SPIE, 2002, 4888, pp. 93—98.
 41. HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M., BAČA, Z. Statistical properties of a speckle pattern. In 1st International Workshop of Research Center for Optics on Classical and Quantum Interference, Peřina, J., Hrabovský, M., Křepelka, J., eds., Proc.. SPIE, 2002, 4888, pp. 99.—108.
 42. HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M., ŠMÍD, P. The usage of a speckle decorrelation for measurements in mechanics. In 19th Congress of the International Commission for Optics on Optics for the Quality of Life, Consortini, A., Righini, G. C., eds., Proc. SPIE, 2002, 4829, pp. 597—598.
 43. HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M., ŠMÍD, P. Analysis of stress measurement by means of a speckle decorrelation. In Surface Scattering and Diffraction III, Gu, Z. H., Maradudin, A. A., eds., Proc. SPIE, 2003, 5189, pp. 174—181.
 44. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. Optical processor for determination of speckle pattern relative translation: computer analysis. In Surface Scattering and Diffraction III, Gu, Z. H., Maradudin, A. A., eds., Proc. SPIE, 2003, 5189, pp. 182—187.
 45. HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M., ŠMÍD, P. Application of speckle decorrelation method for small translation measurements. In 13th Polish-Czech-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Nowak, J., Zajac, M., Masajada, J., eds., Proc. SPIE, 2003, 5259, pp. 150—159.
 46. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., WAGNEROVÁ, P., HRABOVSKÝ, M. Object surface topography by means of a speckle correlation. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IV, Osten, W., Gorecki, Ch., Novak, E., eds., Proc. SPIE, 2005, 5856, pp. 640—645.
 47. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., WAGNEROVÁ, P., HRABOVSKÝ, M. Usage of the speckle correlation for object surface topography. In 20th Congress of the International Commission for Optics on Challenging Optics in Science & Technology: Optical Design and Fabrication, Breckinridge, J., Wang, Y., eds., Proc. SPIE, 2006, 6034, pp. 511—516.
 48. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., NEUMANNOVÁ, P., HRABOVSKÝ, M. The use of speckle correlation for measurement of object velocity. In Speckle06: Speckles, From Grains to Flowers, Slangen, P., Cerruti, Ch., eds., Proc. SPIE, 2006, 6341, pp. 634131-1-6.
 49. HAMAROVÁ, I., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M. Computer simulation of the speckle field propagation. In 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Müllerová, J., Senderáková, D., Jurečka, S., eds., Proc. SPIE, 2010, 7746, pp. 77460M-1—77460M-8.
 50. HAMAROVÁ, I., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M. Correlation properties of simulated speckle effect modified by a fractal. In 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave And Quantum Aspects of Contemporary Optics, Peřina Jr., J, Nožka, L., Hrabovský, M., Senderáková, D., Urbanczyk, W., eds., Proc. SPIE, 2012, 8697, pp. 86970A-1—86970A-7. ISBN 9780819494818.
 51. V. Články v ostatních sbornících

 52. HORVÁTH, P., BAČA, Z., HRABOVSKÝ, M., BAČOVÁ, L. Bezkontaktní měření malých rotací předmětu pomocí korelace polí koherenční zrnitosti. Sborník z 37. mezinárodní konference “Experimentální analýza napětí 1999”, Macura, P., ed., 1999, s. 55—58, ISBN 80-7078-672-8.
 53. HORVÁTH, P., BAČA, Z., HRABOVSKÝ, M., ŠMÍD, P. The theory of measurement of stress by means of a speckle decorrelation. In 18th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Proceedings of Extended Abstracts, Beer, R. J., ed., 2001, pp. 49—50.
 54. WAGNEROVÁ, P., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M. Non-contact measurement of specific elongation of the rubber specimen by means of properties of speckle correlation. In 43rd International Conference on Experimental Stress Analysis 2005, Book of Extended Abstracts, Houfek, L., Návrat, T., Vlk, M., Fuis, V., eds., 2005, pp. 109—110.
 55. WAGNEROVÁ, P., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M. Bezkontaktní měření poměrného prodloužení vzorku gumárenské pryže využitím korelačních vlastností polí koherenční zrnitosti. In 43. Mezinárodní konference "Experimentální analýza napětí 2005", Elektronická verze sborníku - CD, 2005, 8 s.
 56. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., WAGNEROVÁ, P., HRABOVSKÝ, M. Non-contact measurement of specific elongation of the rubber specimen with usage of a speckle correlation method. In 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Proceedings of Extended Abstracts, Collini, L., ed., 2005, pp. 46—47.
 57. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. Measurement of an object surface slope by means of speckle correlation method. In Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace, Křepelka, J., ed. Olomouc: UP Olomouc, 2006, s. 121—124, ISBN 80-244-1544-5.
 58. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M. The use of correlation of speckle fields for evaluation of specific elongation of an object. In Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace, Křepelka, J., ed. Olomouc: UP Olomouc, 2006, s. 125—128, ISBN 80-244-1544-5.
 59. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., VAŠKOVÁ, I., HRABOVSKÝ, M. Measurement of an object's in-plane velocity in tangent direction of the surface under investigation by means of speckle correlation method. In Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace, Křepelka, J., ed. Olomouc: UP Olomouc, 2007, s. 166—170, ISBN 978-80-244-1844-5.
 60. VAŠKOVÁ, I., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. Noncotact measurement of moving object velocity by using speckle pattern correlation. In 46th International scientific conference Experimental Stress Analysis 2008, Book of Contributions, Fuxa, J., Macura, P., Halama, R., Kubala, R., Frydrýšek, K., Fusek, M., Václavek, L., Lenert, J., Adámková, L., Fojtík, F., Rojíček, J., eds., 2008, pp. 263—266, ISBN 978-80-248-1774-3.
 61. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., VAŠKOVÁ, I., HRABOVSKÝ, M. Random Koch fractals in physical optics and their Fraunhofer diffraction patterns. In Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace, Křepelka, J., ed. Olomouc: UP Olomouc, 2008, s. 180—185, ISBN 978-80-244-2122-3.
 62. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M., HAMAROVÁ, I. Optical sensor for measurement of an object in-plane translation and rotation by speckle correlation method. In 48th International Scientific Conference Experimentální analýza napětí 2010/Experimental Stress Analysis, Šmíd, P., Horváth, P., Hrabovský, M., eds., Velké Losiny, Czech Republic, May 31—June 3 2010 (Palacky University, Olomouc; Olomouc; 2010), pp. 95—100. ISBN 978-80-244-2533-7.
 63. ŠMÍD, P. Optical methods in non-contact velocity measurement. In 48th International Scientific Conference Experimentální analýza napětí 2010/Experimental Stress Analysis, Šmíd, P., Horváth, P., Hrabovský, M., eds., Velké Losiny, Czech Republic, May 31—June 3 2010 (Palacky University, Olomouc; Olomouc; 2010), pp. 401—406. ISBN 978-80-244-2533-7.
 64. HAMAROVÁ, I., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. Computer simulation of the displacement of the speckle field due to 2D translation of the object and its evaluation by speckle correlation method. In 49th International Scientific Conference Experimentální analýza napětí 2011 / Experimental Stress Analysis, Návrat, T., Fuis, V., Houfek, L., Vlk, M, eds., Znojmo, Czech Republic, June 6—9, 2011 (Brno University of Technology; Brno, 2011), pp. 91—95. ISBN 978-80-214-4275-7.
 65. ŠMÍD, P. Lasery. In 2. odborný seminář veletrhu "Optonika 2011", Tománek, P., ed., Brno, 29.—31.3. 2011, pp. 78—82.
 66. STANKE, L., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M. The use of 1-bit numerical correlation in the measurement of an object’s translation by speckle correlation. In 5th International Conference on "Optical Measurement Techniques for Structures and Systems - OPTIMESS 2012", Dirckx, J., Buytaert, J., eds., Antwerp, Belgium, April 4—5 2012 (Shaker Publishing BV; Maastricht; 2013), pp. 391—399. ISBN 978-90-423-0419-2.
 67. VI. Popularizační články

 68. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P. XIII. polsko-česko-slovenská optická konference (Krzyżowa, Polsko, 9. - 13. září 2002). Jemná mechanika a optika, 2002, 47 (10), pp. 324—325.
 69. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P. XIX. kongres Mezinárodní komise pro optiku (Florencie, Itálie, 25. - 30. srpna 2002). Jemná mechanika a optika, 2002, 47 (11—12), pp. 359—360.
 70. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P. XIII. polsko-česko-slovenská optická konference. Žurnál Univerzity Palackého, 2002, 12 (2), s. 2.
 71. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P. Pracovní seminář "Klasická a kvantová interference". Žurnál Univerzity Palackého, 2002, 12 (8), s. 3.
 72. POŠUSTA, P. Být neviditelný? Ano, (už skoro) realita. MF DNES, (26. 6. 2004), Sešit VĚDA, s. 8 (dodány odborné podklady pro článek).
 73. HORVÁTH, P. XX. kongres Mezinárodní optické komise ICO (Changchun, Čína, 21.-26. srpna 2005). Jemná mechanika a optika, 2005, 50 (10), pp. 300—301.
 74. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P. Výukové kurzy optických měřicích metod pro detekci vibrací a nedestruktivní testování na Università Politecnica delle Marche (4.-5. října 2007, Ancona, Itálie). Jemná mechanika a optika, 2007, 52 (11—12), pp. 311—313.
 75. KUBÍNEK, R., HORVÁTH, P. Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jemná mechanika a optika, 2009, 54 (11-12), pp. 320—321.
 76. VII. Výzkumné zprávy

 77. BAČA, Z., ČECH, P., HORVÁTH, P. Teorie vyhodnocení deformace předmětu pomocí statistické speckle holografie ve volném prostoru. Výzkumná zpráva č. 156/SLO/1997. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, 1997, 18 s.
 78. BAČA, Z., ČECH, P., HORVÁTH, P. Experimentální ověření metody stanovení posunutí předmětu v ose x pomocí statistických vlastností koherenční zrnitosti záření. Výzkumná zpráva č. 158/SLO/1997. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, 1997, 16 s.
 79. BAČA, Z., ČECH, P., HORVÁTH, P. Analýza přesnosti a citlivosti měření posunutí předmětu v ose x pomocí korelace polí koherenční zrnitosti v opticky volném prostoru. Výzkumná zpráva č. 165/SLO/1998. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, 1998, 83 s.
 80. BAČA, Z., HORVÁTH, P., BAČOVÁ, L. Experimentální ověření metody stanovení rotace předmětu pomocí statistických vlastností polí koherenční zrnitosti. Výzkumná zpráva č. 176/SLO/1999. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, 1999, 26 s.
 81. BAČA, Z., HORVÁTH, P. Teorie vyhodnocení deformace předmětu pomocí statistických vlastností koherenční zrnitosti v obrazovém poli. Výzkumná zpráva č. 180/SLO/1999. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, 1999, 12 s.
 82. BAČA, Z., HORVÁTH, P. Experimentální ověření metody stanovení rotace předmětu pomocí statistických vlastností polí koherenční zrnitosti - rotace kolem normály. Výzkumná zpráva č. 178/SLO/1999. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, 1999, 26 s.
 83. BAČA, Z., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P. Stanovení průběhu okamžité výchylky normálových vibrací předmětu s difúzně odrazným povrchem a jejich frekvenční analýza. Výzkumná zpráva č. 203/SLO/2000. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, 2000, 44 s.
 84. WAGNEROVÁ, P., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P. Fraktály a jejich difraktály. Výzkumná zpráva č. 265/SLO/2005. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, 2005, 35 s.
 85. NEUMANNOVÁ, P., HORVÁTH, P, ŠMÍD, P. Závěrečná zpráva o realizaci projektu FRVŠ/1058/2006 "Využití korelace struktur koherenční zrnitosti pro měření malé deformace předmětu". Výzkumná zpráva č. 298/SLO/2007. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České Republiky, 2007, 13 s.
 86. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P. Měření sklonu povrchu předmětu metodou korelace polí koherenční zrnitosti. Výzkumná zpráva č. 306/SLO/2007. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České Republiky, 2007, 24 s.
 87. VAŠKOVÁ, I., ŠMÍD, P., HORVÁTH, P. Měření rychlosti pohybujícího se předmětu využitím korelace polí koherenční zrnitosti. Výzkumná zpráva č. 332/SLO/2008. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České Republiky, 2008, 23 s.
 88. HAMAROVÁ, I., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P. Simulace vzniku a šíření polí koherenční zrnitosti pomocí programu SCILAB. Výzkumná zpráva č. 354/SLO/2009. Olomouc: Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, 2009, 37 s.
 89. VIII. Monografie

 90. HRABOVSKÝ, M., BAČA, Z., HORVÁTH, P. Koherenční zrnitost v optice.
  Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001. [Obsah & Úvod & Rejstřík]
 91. IX. Studijní texty

 92. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P. Koherenční zrnitost a její vybrané aplikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 57 s. ISBN 978-80-244-3112-3.
 93. HORVÁTH, P., HAVELKOVÁ, M. Proseminář z matematiky pro fyziky 1. Studijní text, 122 s. In: [online]. [cit. 2014-06-12]. [Celý text]
 94. ŠMÍD, P. Babinetův princip. In: [online]. [cit. 2014-06-12]. [Celý text]
 95. ŠMÍD, P. Simulace optické filtrace využitím Fourierovy transformace. In: [online]. [cit. 2014-06-12]. [Celý text]
 96. HORVÁTH, P. Tenzor malé deformace. Studijní opora, 9 s. In: [online]. [cit. 2014-06-12]. [Celý text]
 97. X. Editorství

 98. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. , eds. Proceedings of 48th International Scientific Conference Experimentální analýza napětí 2010/Experimental Stress Analysis, Velké Losiny, Czech Republic, May 31—June 3 2010 (Palacky University, Olomouc; Olomouc; 2010), 538 s. ISBN 978-80-244-2533-7.
 99. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M., eds. Book of Abstracts. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference On "Wave And Quantum Aspects of Contemporary Optics", Ostravice, Czech Republic, September 3—7, 2012 (Palacky University, Olomouc; Olomouc; 2012), 159 s. ISBN 978-80-244-3193-2.
 100. XI. Patenty

 101. HRABOVSKÝ, M., HORVÁTH, P., ŠMÍD, P. Patent č. 295817 o názvu "Zařízení pro bezkontaktní snímání stability polohy předmětu." (Úřad průmyslového vlastnictví, datum udělení patentu: 8. 9. 2005, datum publikace udělení ve Věstníku ÚPV: 16. 11. 2005). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. [Výpis z rešeršní databáze patentů a užitných vzorů]
 102. HORVÁTH P., HRABOVSKÝ M., ŠMÍD, P. Patent č. 302107 o názvu "Zařízení pro bezkontaktní snímání a kvantitativní vyhodnocování pohybu lidského oka či obecných fyzických objektů." (Úřad průmyslového vlastnictví, datum udělení patentu: 10. 9. 2010, datum publikace udělení ve Věstníku ÚPV: 20. 10. 2010). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. [Výpis z rešeršní databáze patentů a užitných vzorů]
 103. ŠMÍD P., HORVÁTH P., HRABOVSKÝ M. Patent č. 302803 o názvu "Způsob detekce pohybu pole koherenční zrnitosti a zařízení k provádění tohoto způsobu." (Úřad průmyslového vlastnictví, datum udělení patentu: 6. 10. 2011, datum publikace udělení ve Věstníku ÚPV: 16. 11. 2011). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. [Výpis z rešeršní databáze patentů a užitných vzorů]
 104. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M., STANKE, L. Patent č. 304207 o názvu "Způsob bezkontaktní detekce absolutní polohy pohybujícího se předmětu s využitím jevu koherenční zrnitosti a zařízení k provádění tohoto způsobu." (Úřad průmyslového vlastnictví, datum udělení patentu: 20. 11. 2013, datum publikace udělení patentu ve Věstníku ÚPV č. 1/2014: 2. 1. 2014). Majitel patentu: Univerzita Palackého v Olomouci. [Výpis z rešeršní databáze patentů a užitných vzorů]
 105. XII. Užitné vzory

 106. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M. Užitný vzor č. 19525 o názvu "Zařízení pro detekci a vyhodnocení submikronových pohybů pole koherenční zrnitosti." (Úřad průmyslového vlastnictví, datum zapsání užitného vzoru: 14. 4. 2009, datum publikace zapsání ve Věstníku ÚPV: 22. 4. 2009). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. [Výpis z rešeršní databáze patentů a užitných vzorů]
 107. HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M., HAMAROVÁ, I. Užitný vzor č. 24325 o názvu "Zařízení pro bezkontaktní snímání a vyhodnocování změny deformace obecných fyzických objektů s využitím fraktálu." (Úřad průmyslového vlastnictví, datum zapsání užitného vzoru: 17. 9. 2012, datum publikace zapsání ve Věstníku ÚPV: 26. 9. 2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. [Výpis z rešeršní databáze patentů a užitných vzorů]
 108. ŠMÍD, P., HORVÁTH, P., HRABOVSKÝ, M., STANKE, L. Užitný vzor č. 25644 o názvu "Zařízení pro bezkontaktní detekci absolutní polohy pohybujícího se předmětu s využitím jevu koherenční zrnitosti." (Úřad průmyslového vlastnictví, datum zapsání užitného vzoru: 11. 7. 2013, datum publikace zapsání ve Věstníku ÚPV: xx. x. 2013). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. [Výpis z rešeršní databáze patentů a užitných vzorů]
 109. XIII. Funkční vzorky

 110. IVANOV, G., ŠMÍD, P., URBÁŠEK, V. Funkční vzorek č. FV31/SLO/2013 o názvu "Laserový modul s teplotní stabilizací provozu laserové diody."Kontaktní osoba: Petr Šmíd