You are hereVěda, výzkum, inovace / Výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu


Souhrn nejdůležitějších výsledků zdejšího výzkumu.

Seznam doporučených publikací významných výsledků Laboratoře koherenční zrnitosti

I když činnost Laboratoře koherenční zrnitosti představuje řada publikačních výstupů, pro rychlejší orientaci je k dispozici seznam vybraných významných výsledků.

Kompletní seznam publikací členů Laboratoře koherenční zrnitosti

Jelikož aplikační potenciál jevu koherenční zrnitost je dosti široký (od průmyslu, přes biologii až po medicínu), činnost Laboratoře koherenční zrnitosti se soustředí na výzkum bezkontaktního měření složek tenzoru malé deformace a veličin z nich odvozených pomocí metody korelace polí koherenční zrnitosti. Více o výsledcích týmu se dozvíte zde.

Publikace pracovníků SLO

V přílohách článku jsou seznamy publikací pracovníků Společné laboratoře optiky v letech 2003-2010.

Kniha o aplikacích LabVIEW

V nakladatelství InTechOpen vyšla kniha Practical Applications and Solutions Using LabVIEW™ Software, do které jednou kapitolou přispěl dr. Pechoušek z Katedry experimentální fyziky.

Ocenění příspěvku na konferenci EAN 2011

Příspěvek člena Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR Mgr. Michala Pochmona "Tensile Stress of Thin Ceramic Layers Measured by Fizeau Interferometry"  byl na konferenci EAN 2011 oceněn jako nejlepší přednesený příspěvek v kategorii mladých vědců do 35-ti let.

Širokospektrální emise fotonových párů v náhodně pólovaných nelineárních krystalech

Možnost emise širokospektrálních fotonových párů v náhodně pólovaných nelineárních krystalech byla teoreticky studována skupinou kvantové a nelineární optiky ze Společné laboratoře optiky.

Generace fotonových párů v kvantově separabilním stavu v braggovských odrazných vlnovodech

Ve spolupráci s Institutem fotonických věd (ICFO) v Barceloně se podařilo našim kolegům teoreticky navrhnout nový typ zdroje fotonových párů schopného emitovat fotonové páry s minimálním množství spektrálních korelací mezi jednotlivými fotony v páru.

Studenti se zapojují do výzkumu

Již od bakalářského stupně se studenti mohou zapojit do výzkumu prováděného na našich pracovištích. Nejnovějším příkladem je dne 7. června 2011 úspěšně obhájená bakalářská práce slečny Sandry Drusové, která pod vedením Dr. Černoch sestavila zdroj kvantově provázaných párů fotonů. Tento zdroj bude sloužit pro další experimenty v oblasti kvantového zpracování informace.

Účast na konferenci CEWQO 2011

Skupina olomouckých kvantových optiků se účastnila konference CEWQO 2011, která se konala 30.5-3.5 v Madridu. Na této konferenci přednesli výsledky své práce a diskutovali s ostatními kolegy z oboru.