You are herePracovníci SLO a KEF

Pracovníci SLO a KEF


Následuje seznam pracovníků SLO a KEF v jednotlivých pracovních skupinách včetně e-mailového a telefonického kontaktu. Barevný klíč a další vysvětlivky jsou dole.

Applied Optics Group
Skupina aplikované optiky

foto
RNDr. Petr Schovánek  Petr.Schovanek[z]fzu.cz  Petr.Schovanek[z]upol.cz 58563 1503, 58563 1542  
Marcela Baďurová  Marcela.Badurova[z]fzu.cz  Marcela.Badurova[z]upol.cz 58563 1581, 58563 1542  
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.  Radim.Ctvrtlik[z]fzu.cz  Radim.Ctvrtlik[z]upol.cz 58563 1573, 58563 1514  
RNDr. et Ing. Vítězslav Havránek  Vitezslav.Havranek[z]fzu.cz  Vitezslav.Havranek[z]upol.cz 58563 1680 WWW
RNDr. Helena Hiklová  Helena.Hiklova[z]fzu.cz  Helena.Hiklova[z]upol.cz 58563 1578  
RNDr. Hana Chmelíčková  Hana.Chmelickova[z]fzu.cz  Hana.Chmelickova[z]upol.cz 58563 1516, 58563 1532  
Ing. Martin Kittler  Martin.Kittler[z]slo.upol.cz Martin.Kittler[z]fzu.cz    
Ing. Štěpán Kment, Ph.D.  Stepan.Kment[z]slo.upol.cz   Stepan.Kment[z]upol.cz 58563 4365  
Ing. Jaromír Křepelka, CSc.  Jaromir.Krepelka[z]upol.cz 58563 1518 WWW
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.  Jiri.Kvita[z]slo.upol.cz  Jiri.Kvita[z]upol.cz 58563 1585  
Mgr. Libor Nožka, Ph.D.  Libor.Nozka[z]fzu.cz  Libor.Nozka[z]upol.cz 58563 1533  
RNDr. Miroslav Palatka  Miroslav.Palatka[z]fzu.cz  Miroslav.Palatka[z]upol.cz 58563 1516  
Mgr. Miroslav Pech, Ph.D.  Miroslav.Pech[z]fzu.cz  Miroslav.Pech[z]upol.cz 58563 1686, 58563 1542  
Ing. et Mgr. Hana Šebestová, Ph.D.  Hana.Sebestova[z]fzu.cz  Hana.Sebestova[z]upol.cz 58563 1579  
Mgr. Petr Hamal  Hamal[z]jointlab.upol.cz 58563 1533  
Ing. Ladislav Chytka  ladislav.chytka[z]upol.cz 58563 1533  
Mgr. Lenka Řiháková  lenka.rihakova[z]upol.cz 58563 1677  
RNDr. Mgr. et Mgr. Ladislav Stanke  stanke[z]fzu.cz  Ladislav.Stanke[z]upol.cz 58563 1518  
Mgr. Jan Tomáštík  Jan.Tomastik[z]fzu.cz  Jan.Tomastik[z]upol.cz 58563 1573, 58563 1514  
RNDr. Karel Černý, Ph.D. kcerny[z]ipnp.troja.mff.cuni.cz 58563 1533  
Ing. Alois Koutný, CSc.  koutny[z]laser-tech.cz  Alois.Koutny[z]fzu.cz    
Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.  Tomas.Sykora[z]slo.upol.cz  sykora[z]ipnp.troja.mff.cuni.cz 58563 1533  
Bc. Kateřina Jiráková  Katerina.Jirakova[z]slo.upol.cz    

 

Quantum Optics Group
Skupina kvantové optiky

foto
prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.  Jan.Perina[z]upol.cz 58563 4264  
Mgr. Karol Bartkiewicz, Ph.D.  Karol.Bartkiewicz[z]slo.upol.cz 58563 1557  
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.  Antonin.Cernoch[z]fzu.cz  Antonin.Cernoch[z]upol.cz 58563 1549, 58563 1541  
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.  Ondrej.Haderka[z]fzu.cz  Ondrej.Haderka[z]upol.cz 58563 1511, 58563 1543  
Ing. Dalibor Javůrek, Ph.D.  Dalibor.Javurek[z]slo.upol.cz  Dalibor.Javurek[z]upol.cz 58563 1677  
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.  Karel.Lemr[z]fzu.cz  k.lemr[z]upol.cz 58563 1547, 58563 1541  
RNDr. Antonín Lukš, CSc.  Antonin.Luks[z]upol.cz 58563 4285  
Mgr. Radek Machulka, Ph.D.  Radek.Machulka[z]fzu.cz  Radek.Machulka[z]upol.cz 58563 1692  
Václav Michálek  Vaclav.Michalek[z]fzu.cz  Vaclav.Michalek[z]upol.cz 58563 1510 (kanc/office), 58563 1543 (lab123), 58563 1558 (lab144)  
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.  Jan.Perina[z]fzu.cz  Jan.Perina.jr[z]upol.cz 58563 1509  
prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.  Vlasta.Perinova[z]upol.cz 58563 4263  
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.  Jan.Soubusta[z]fzu.cz  Jan.Soubusta[z]upol.cz 58563 1577, 58563 1541  
Mgr. et Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. et Ph.D.  Jiri.Svozilik[z]upol.cz 58563 1692  
M. Ievgen Arkhipov  Ievgen.Arkhipov[z]slo.upol.cz  Ievgen.Arkhipov[z]upol.cz 58563 1557  

Wave, Statistical & Holography Optics Group
Skupina vlnové optiky, statistické optiky a holografie

foto
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.  Miroslav.Hrabovsky[z]fzu.cz  Miroslav.Hrabovsky[z]upol.cz 58563 1501  
Mgr. Ivana Hamarová, Ph.D.  Ivana.Hamarova[z]fzu.cz  Ivana.Hamarova01[z]upol.cz 58563 4284  
Mgr. Martina Havelková  Martina.Havelkova[z]fzu.cz  Martina.Havelkova[z]upol.cz 58563 1578  
RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.  Pavel.Horvath[z]upol.cz 58563 1569, 58563 1540  

RNDr. Jiří Keprt, DrSc.

 Jiri.Keprt[z]upol.cz

58563 1507, 58563 1537

 
Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.  Dusan.Mandat[z]fzu.cz  Dusan.Mandat[z]upol.cz 58563 1686, 58563 1542  
Eva Paličková  Eva.Palickova[z]fzu.cz  Eva.Palickova01[z]upol.cz 58563 1508, 58563 1542  
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.  Pavel.Pavlicek[z]fzu.cz  Pavel.Pavlicek[z]upol.cz 58563 1680, 58563 1532  
RNDr. Petr Šmíd, Ph.D.  Petr.Smid[z]fzu.cz  Petr.Smid[z]upol.cz 58563 1569, 58563 1540  

Skupina mikroelektroniky a optoelektroniky

Mgr. Georgi Ivanov  Georgi.Ivanov[z]fzu.cz  Georgi.Ivanov[z]upol.cz 58563 1529, 58563 1524  
Mgr. Miroslav Čepl  Miroslav.Cepl[z]upol.cz 58563 1580  
Aleš Kratochvíl  Ales.Kratochvil[z]fzu.cz  Ales.Kratochvil[z]upol.cz 58563 1527  
Vladimír Urbášek  Vladimir.Urbasek[z]fzu.cz  Vladimir.Urbasek[z]upol.cz 58563 1526  

 

Optical and Mechanical Construction
Optická a mechanická konstrukce

Lubomír Kocián  Lubomir.Kocian[z]fzu.cz  Lubomir.Kocian[z]upol.cz 58563 1515  
Mgr. Eva Pelclová  Eva.Pelclova[z]fzu.cz  Eva.Pelclova[z]upol.cz 58563 1576  
Miroslav Kuchtík  Miroslav.Kuchtik[z]slo.upol.cz  Miroslav.Kuchtik01[z]upol.cz

58563 1513

 

Journal Precision Mechanics and Optics
Časopis Jemná mechanika a optika

Jaroslav Nevřala, dipl. tech.  Jaroslav.Nevrala[z]fzu.cz
 nevralaj[z]prfnw.upol.cz
58563 1533  
RNDr. Miloslav Vychodil, CSc.  Miloslav.Vychodil[z]fzu.cz
 miloslav.vychodil[z]meopta.com
58563 1534  

Mechanical Workshop
Mechanická dílna

foto
Jan Švajda  ---   58563 1551  
Jan Kocourek  ---   58563 1551  
Jiří Koutný  ---   58563 1551  
Ivan Nevrla  ---  58563 1551  
Ivan Štajgr  ---   58563 1551  
Radek Tyl  ---  58563 1551  
Miroslav Vašulín  ---   58563 1551  

Optical Workshop
Optická dílna

foto
Mgr. Milan Marek  Milan.Marek[z]fzu.cz
 Milan.Marek[z]upol.cz
58563 1559  
Jiří Vančura  Jiri.Vancura[z]fzu.cz
 Jiri.Vancura01[z]upol.cz
58563 1559  
Jaromír Zatloukal  Jaromir.Zatloukal[z]fzu.cz
 Jaromir.Zatloukal.sr[z]upol.cz
58563 1559  

Service
Administrativa

foto
Mgr. Radomíra Davidová  davidova[z]fzu.cz  Radomira.Davidova[z]upol.cz 58563 1548
Šárka Hronková  Sarka.Hronkova[z]fzu.cz
 Sarka.Hronkova[z]upol.cz
58563 1506
Daniela Nantlová  Daniela.Nantlova[z]fzu.cz
 Daniela.Nantlova[z]upol.cz
58563 1505
Mgr. Miroslava Plaštiaková
(secretariate/sekretariát)
 Miroslava.Plastiakova[z]slo.upol.cz
 Miroslava.Plastiakova01[z]upol.cz
58563 1502

Cleaners / Uklízečky

Táňa Soldánová  ---   58563 1545  
Jaroslava Sperlichová  ---   58563 1545  

 

Applied Physics Group
Oddělení aplikované fyziky

fotofoto
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. ludek.bartonek[z]upol.cz

58563 4291

 
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. miroslav.maslan[z]upol.cz 58563 4301  
doc. RNDr. Roman Kubínek, Ph.D. roman.kubinek[z]upol.cz 58563 4286  
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. libor.machala[z]upol.cz 58563 4959, 4301  vedoucí katedry
Mgr. Petr Novák petr.novak02[z]upol.cz 58563 4152  
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D. jiri.pechousek[z]upol.cz 58563 4949, 4167  
RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D. tomas.rossler[z]upol.cz 58563 1583, 4302  
doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D. jiri.tucek[z]upol.cz 58563 4950  
Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. milan.vujtek[z]upol.cz 58563 4167  
Helena Sedláčková olena.sedlackova[z]upol.cz 58563 4294  
Petr Srovnal petr.srovnal[z]upol.cz 58563 4288  

 

 

Didactic of Physics Group
Oddělení didaktiky fyziky

foto
RNDr. Renata Holubová, CSc. holubr[z]prfnw.upol.cz

58563 4165

 
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. nezval[z]prfnw.upol.cz 58563 4180  
Mgr. Eva Kovářová eva.kovarova[z]upol.cz 58563 4294  
Mgr. František Látal, Ph.D. frantisek.latal[z]centrum.cz    
doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. oldrich.lepil[z]upol.cz 58563 4158  
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. lukas.richterek[z]upol.cz 58563 4103  
Mgr. Jan Říha, Ph.D. riha[z]prfnw.upol.cz 58563 4949  
Eliška Vrzalová eliska.vrzalova[z]upol.cz 58563 4151  sekretářka katedry

 


Color Key / Vysvětlení barev

 Name / Jméno  E-mail  Phone / Telefon  Notes / Poznámky
Head / Vedoucí      
Members / Členové      
Ph.D. students / Doktorandi      
Pre-graduate students / Studenti      
Part-time collaborators / Externí spolupracovníci