You are herePracoviště

Pracoviště


Výuku a výzkum oboru Fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého provádějí nyní čtyři katedry. Dvě z nich se podílejí na tvorbě obsahu a provozu tohoto portálu:

Katedra experimentální fyziky Společná laboratoř optiky
nanosystémy
optické metody a zpracování obrazu
metrologie a měření
koncepce fyzikálního vzdělávání
moderních technologií ve výuce
tvorba učebnic a metodických materiálů
popularizační akce
aplikovaná optika a optické technologie
kvantové zpracování informace
nelineární optické materiály
vlnová a statistická optika a holografie

laboratoř elektroniky
laboratoř nanotechnologií
laboratoř atomové a jaderné fyziky
laboratoř školních pokusů

laboratoř kvantové a nelineární optiky
laboratoř koherenční zrnitosti
optické a jemnomechanické vývojové dílny

 Další fyzikální pracoviště Přírodovědecké fakulty UP:

Katedra biofyziky Katedra optiky