You are hereKatedra experimentální fyziky

Katedra experimentální fyziky


Katedra experimentální fyziky

Jedním z pracovišť, které garantuje provoz Portálu moderní fyziky, je Katedra experimentální fyziky – jedna ze čtyř fyzikálně orientovaných kateder Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vedoucí katedry: doc. RNDr. Libor Machala, CSc.
Sídlo: 17. listopadu 12, Olomouc (4. patro nové budovy na Envelopě)Současná odborná činnost katedry se skládá z „vědecké“ a „pedagogické“ části. Vědecká část oddělení Aplikované fyziky je zaměřena především na oblast nanotechnologií, kde se věnují přípravám a charakterizaci nanosystémů, a dále směřuje k optickým metodám a zpracování obrazů a v neposlední řadě také metrologii a vývoji měřicích metod a měřicích systémů. Oddělení Didaktiky fyziky se zabývá současnými koncepcemi fyzikálního vzdělávání na základních a středních školách a zaměřuje se na zavádění moderních technologií do výuky (využití počítačů, vzdálené a počítačem podporované experimenty).

V rámci pedagogických činností se katedra podílí na výuce fyziky nejen pro fyzikální obory, ale i pro studenty dalších přírodovědných oborů (chemie, biologie). Pro potřeby výuky katedra provozuje mnoho speciálních, moderně vybavených laboratoří (např. laboratoř elektroniky, laboratoř atomové a jaderné fyziky nebo laboratoř školních pokusů).

Oddělení didaktiky se také věnuje tvorbě učebnic i metodických materiálů pro základní a střední školy, popularizačním akcím pro žáky i širokou veřejnost (Olomoucký fyzikální kaleidoskop, Přírodovědný jarmark, Univerzita dětského věku apod.).

Příručka pro učitele fyziky  Fyzika pro gymnázia  Fyzika I  Rychlokurz fyziky

Pracovníci katedry také (spolu-)řeší nebo řešili celou řadu projektů a grantů. Jedním z nich je projekt Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky, v rámci kterého vznikl tento portál.