You are hereUčitelství fyziky v Olomouci

Učitelství fyziky v Olomouci


facebook můžete u nás studovat zejména (ale ne jenom) v kombinaci s biologií, chemií, matematikou a výpočetní technikou Motto: Nerozumíte něčemu doopravdy, dokud to nejste schopni vysvětlit své babičce. (Albert Einstein) facebook

Proč studovat učitelství fyziky?

Studovat fyziku není snadné a být učitelem fyziky také ne, ale pochopit děje v přírodě, experimentovat, objevovat, předávat vědomosti studentům, to může být radostí na celý život. Krom toho začíná být fyzikářů na školách pomalu nedostatek, takže o pracovní příležitosti by neměla být nouze a platy především mladých učitelů šly v posledních letech výrazně nahoru. Mimochodem, propojení fyzikálních znalostí se základy pedagogiky a práce s lidmi nenachází uplatnění zdaleka jen ve třídě před tabulí. U nás vám nabízíme:

 • dobrý odborný základ v aprobačních předmětech i pedagogicko­‑psychologických disciplínách;
 • jako jedna z mála škol všechny tři stupně vysokoškolského vzdělání v našem oboru: bakalářské, magisterské i doktorské studium;
 • více jak padesátileté zkušenosti v přípravě učitelů fyziky;
 • spolupráci se zkušenými učiteli z praxe díky bohaté síti partnerských škol;
 • individuální přístup;
 • širokou nabídku volitelných předmětů umožňujících přizpůsobit studium vašim zájmům;
 • zapojení do aktivit a projektů řešených na pracovišti;
 • prostředí nové budovy Přírodovědecké fakulty s kvalitně vybavenými výukovými laboratořemi a moderními počítačovými učebnami;
 • prospěchové stipendium pro nadané studenty, pro úspěšné řešitele celostátního kola Fyzikální olympiády jednorázové stipendium 5000 Kč;
 • kontakt a spolupráci i po ukončení studia.
 • Naši absolventi získávají učitelskou kvalifikaci pro působení na vyšším stupni základních škol, na víceletých gymnáziích a na všech typech středních škol.

  Jaké je naše odborné zaměření?

  Ve vztahu k praktické školní výuce se zabýváme řadou otázek. Patří k nim např.

  • projektování výuky, tvorba učebnic a metodické publikace pro učitele;
  • přírodovědné vzdělávání obecně, nové i tradiční trendy a přístupy;
  • moderní i tradiční experimentální činnost;
  • experimenty podporované počítačem a vzdálené internetové laboratoře;
  • moderní výukové technologie a jejich využití ve vyučování fyziky.

  Proč studovat právě v Olomouci?

  • Jde o jediné typicky univerzitní město u nás s bohatou historií, příjemnou atmosférou a bohatým společenským i kulturním životem (muzea, divadla, konference, festivaly, výstavy, studentské kluby).
  • Univerzita Palackého jako druhá nejstarší univerzita na našem území rozvíjí několikasetletou tradici sahající k povýšení původní jezuitské koleje na univerzitu v roce 1573. Jako moderní instituce zaměřená na vzdělávání, vědu a výzkum je dnes tvořena 8 fakultami s více než 23 000 studenty.
  • Najdete zde potřebné zázemí – univerzitní menzu, koleje, univerzitní a fakultní knihovny se studovnami, sportoviště, Akademik sport centrum UP apod.

  Soutěže

  Podílíme se na organizaci soutěží pro žáky základních a středních škol:

  Projekty řešené na pracovišti

  Přijďte se podívat!

  Pro žáky a studenty středních i základních škol pořádáme řadu akcí:

  Kontakt

  RNDr. Renata Holubová, CSc. Katedra experimentální fyziky Přírodovědecká fakulta UP 17. listopadu 1192/12 771 46 Olomouc ☎ 585 634 165  renata.holubova@upol.cz http://exfyz.upol.cz/didaktika http://www.facebook.com/didaktikafyziky