You are hereTémata magisterských prací - teoretická kvantová optika

Témata magisterských prací - teoretická kvantová optika


Linearizovaný přístup ke kvantové teorii solitonu ve světle exaktních řešení
(Kvantová teorie solitonu se dá založit na exaktních řešeních rovnice pro operátor pole. V tomto rámci se dají přezkoumat metody a pojmy linearizovaného přístupu k popisu kvantového solitonu.)
Školitel: prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Linearized approach to the quantum theory of soliton from the viewpoint of exact solutions
(The quantum theory of soliton can be based on exact solutions of the equation for the field operator. In this framework, the methods and notions of the linearized approach to the description of quantum soliton may be revised.)
Supervisor: prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.