You are hereTémata magisterských prací – učitelské

Témata magisterských prací – učitelské


Vypsaná témata magisterských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Stavebnice ve výuce fyziky
  • Fyzika v krabici
  • Počítačové hry a výuka fyziky
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie
  • Motivační videoexperimenty pro 1. až 4. ročník SŠ
  • Osobnosti didaktiky fyziky na Přírodovědecké fakultě UP v letech 19572007 a jejich přínos oboru
  • Rezonanční vlastnosti kapalin
  • Rezonanční jevy v elektromagnetických oscilátorech
   Obsah práce bude upřesněn po konzultaci s vyučujícím
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Úlohy z moderní fyziky ve Fyzikální olympiádě
   Cílem práce je sestavit sbírku řešených úloh z moderní fyziky (fyzika mikrosvěta, teorie relativity) z celostátních kol a mezinárodní FO použitelnou k přípravě studentů na soutěž. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Jednoduchá měření s tabletem nebo chytrým telefonem
   Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s tabletem popř. smartphonem a využití senzorů, které tato zařízení nabízejí (zrychlení, magnetické pole, osvětlení, hladina intenzity zvuku, tlak apod.). Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Školní pokusy s Arduinem
   Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s mikropočítačem Arduino a dostupnými senzory. Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Fyzikální principy  moderních obrazovek a displejů
  • Fyzikální aspekty využití ionizujícího záření v medicíně
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh
  • Analýza experimentálních dat rotační polarizace a kruhového dichroismu krystalů
  • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy
   viz http://dml.cz/dmlcz/141315
 • Mgr. Zdeněk Pucholt
  • Elektronická sbírka fyzikálních experimentů
   Doplnění stávající sbírky provozované na KEF o další experimenty ze středoškolské fyziky vč. kvalitního teoretického rozboru, postupu pro realizaci a doporučení pro jeho provádění (tematicky libovolné). Součástí experimentů jsou ilustrace (vlastní nákresy, fotografie, videa). Vhodné pro kombinace s INF, závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
  • LMS ve výuce fyziky na SŠ
   LMS (Learning Management System) jako (pomocný) nástroj ve výuce fyziky na SŠ. Historie LMS, možnosti a porovnání současných LMS, studium vybraného LMS v detailní podobě. Aktivní aplikace LMS do výuky fyziky na SŠ (podoba pilotního výzkumu) a porovnání dosažených výsledků s tradiční výukou, vč. statistického vyhodnocení. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.