You are hereTémata magisterských prací – učitelské

Témata magisterských prací – učitelské


Vypsaná témata magisterských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Žáci ( a učitelé) se ptají
  • Stavebnice ve výuce fyziky
  • Částicová fyzika ve výuce na SŠ
  • Fyzika ve fenoménech každodenního života a přírody (např. cappuccino a spol. – fyzika kolem pití, fyzika a pavoučí sítě, saunování a fyzika apod.)
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie
  • Motivační videoexperimenty pro 1. až 4. ročník SŠ
  • Osobnosti didaktiky fyziky na Přírodovědecké fakultě UP v letech 19572007 a jejich přínos oboru
  • Rezonanční vlastnosti kapalin
  • Tvorba holografických simulací fyzikálních jevů pro 3D pyramidu
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Úlohy z moderní fyziky ve Fyzikální olympiádě
   Cílem práce je sestavit sbírku řešených úloh z moderní fyziky (fyzika mikrosvěta, teorie relativity) z celostátních kol a mezinárodní FO použitelnou k přípravě studentů na soutěž. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Sluneční hodiny na PřF UP
   Cílem práce je návrh a realizace slunečních hodin, jež by bylo možné instalovat v prostoru před PřF UP. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Jednoduchá měření s tabletem nebo chytrým telefonem
   Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s tabletem popř. smartphonem a využití senzorů, které tato zařízení nabízejí (zrychlení, magnetické pole, osvětlení, hladina intenzity zvuku, tlak apod.). Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Fyzikální principy  moderních obrazovek a displejů
  • Fyzikální aspekty využití ionizujícího záření v medicíně
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Analýza experimentálních dat rotační polarizace a kruhového dichroismu krystalů
  • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy
   viz http://dml.cz/dmlcz/141315