You are hereTémata bakalářských a magisterských prací v Laboratoři koherenční zrnitosti

Témata bakalářských a magisterských prací v Laboratoři koherenční zrnitosti


Nabídka diplomových prací

 • Studium vlastností koherenční zrnitosti modifikovaných amplitudovým fraktálovým objektem

  Obsahem diplomové práce bude vytvoření fraktálového objektu pomocí prostorového modulátoru světla. Další náplní diplomové práce bude sestavení optické sestavy pro pozorování fraktálové koherenční zrnitosti využívající vytvořený fraktálový objekt. Cílem diplomové práce bude pro různé dimenze fraktálů, které budou odhadovány pomocí vhodné techniky měření fraktálových dimenzí, porovnávat výstupy optické sestavy.

  Kontakt: Mgr. Ivana Hamarová (kancelář č. 3.24)

 • Pro další nabídku témat diplomových prací kontaktujte členy Laboratoře koherenční zrnitosti RNDr. Petra Šmída, Ph.D. a  RNDr. Pavla Horvátha, Ph.D. (kancelář č. 2.09).

  Nabízené práce mohou být jak teoretické (teoretická odvození, počítačové simulace a analýzy), tak i praktické (realizace experimentu, měření v laboratoři). Záleží na schopnostech uchazeče.

Nabídka bakalářských prací

 • Pro další nabídku témat bakalářských prací kontaktujte členy Laboratoře koherenční zrnitosti RNDr. Petra Šmída, Ph.D. a  RNDr. Pavla Horvátha, Ph.D. (kancelář č. 2.09).

  Nabízené práce mohou být jak teoretické (teoretická odvození, počítačové simulace a analýzy), tak i praktické (realizace experimentu, měření v laboratoři). Záleží na schopnostech uchazeče.