You are hereStudium / Pro studenty / Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Témata závěrečných prací , Průvodce studiem, Pro studenty

Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Témata závěrečných prací , Průvodce studiem, Pro studenty


Témata magisterských prací - teoretická kvantová optika

Linearizovaný přístup ke kvantové teorii solitonu ve světle exaktních řešení
(Kvantová teorie solitonu se dá založit na exaktních řešeních rovnice pro operátor pole. V tomto rámci se dají přezkoumat metody a pojmy linearizovaného přístupu k popisu kvantového solitonu.)
Školitel: prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Linearized approach to the quantum theory of soliton from the viewpoint of exact solutions

Témata bakalářských prací - experimentální kvantová optika

Manipulace s polarizačním stavem světla a jeho následná analýza

Jak probíhají státnice

Typický průběh státních zkoušek na oddělení Aplikované fyziky:

Jak psát diplomovou práci

Katedra experimentální fyziky, jakožto garant studijních oborů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky, klade určité požadavky na obsah a způsob vypracování diplomových prací. Studentům bakalářských a magisterských etap doporučujeme níže uvedený krátký text, ve kterém naleznou základní informace a také pár rad.

Pokyny pro diplomové práce Pokyny pro diplomové práce

Šablona

Zajímavé odkazy pro studium

Elektronické zdroje

Během studia, zvláště při přípravě seminárních nebo diplomových prací, už většinou nevystačíte s učebnicemi, ale budete muset pracovat s vědeckými články (většinou v angličtině). Zde můžete najít několik důležitých zdrojů pro práci s těmito články, které má univerzita předplacené. Většina z nich je přístupná pouze z univerzitní sítě.

Témata bakalářských prací – neučitelské

Vypsaná témata bakalářských prací