You are hereStudium / Pro studenty / Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Témata závěrečných prací , Průvodce studiem, Pro studenty

Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Témata závěrečných prací , Průvodce studiem, Pro studenty


Témata bakalářských prací ve Skupině nelineární a kvantové optiky

Výzkum Skupiny nelineární a kvantové optiky zahrnuje:

 • Kvantové zpracování informace
  (využití jednotlivých fotonů jako nositelů informace, optická hradla)
 • Studium vlastností ultraslabých optických polí
  (detekce signálu o počtu několika málo fotonů, studium vlastností)
 • Studium nelineárních optických procesů
  (vysoký výkon laseru vzbuzuje v materiálu zajímavé nové efekty)

Skupina má k dispozici moderní laboratoře a špičkové vybavení.

Témata bakalářských a magisterských prací v Laboratoři koherenční zrnitosti

Nabídka diplomových prací

 • Studium vlastností koherenční zrnitosti modifikovaných amplitudovým fraktálovým objektem

Témata magisterských prací – neučitelské

Vypsaná témata magisterských prací

 • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader
  • podrobnosti v příloze
  • kontakt: doc. Pechoušek
 • Hella Autotechnik - více informací v přílohách

Témata magisterských prací – učitelské

Vypsaná témata magisterských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Stavebnice ve výuce fyziky
  • Fyzika v krabici
  • Počítačové hry a výuka fyziky
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie

Průběh BDP

Předmět Diplomový projekt je pomocný předmět, který slouží ke kreditovému ohodnocení tvorby diplomové práce. Jedinou podmínkou pro započtení je předložení téměř finální verze diplomové práce.

Promoce, přijímačky a zápisy

V právě vyšlém Pondělníku (číslo 29 ze dne 20. června 2011) je spousta důležitých informací týkajících se organizace konce tohoto školního roku a začátku toho příštího:

Témata bakalářských prací – učitelské

Vypsaná témata bakalářských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Problémové úlohy pro výpočtová cvičení z termodynamiky
  • Transport vlhkosti – od teorie po praktické experimenty
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Akustika hudebních nástrojů

Laboratorní praxe oboru Nanotechnologie

Studium navazujícího magisterského oboru Nanotechnologie začíná úvodním kurzem KEF/BAT, během kterého studenti, kteří projeví zájem, navštíví nanotechnologické laboratoře v Holicích a optické laboratoře na Envelopě. Během exkurzí si studenti vyberou téma či techniku, na které by chtěli založit svou diplomovou práci a vyžádají si souhlas příslušného školitele.

Průběh výuky BLP1

Laboratorní praxi ve výuce BLP1 absolvujete v termínu od 18. 11. do 19. 12. 2014 v konkrétní laboratoři dle předchozího výběru a konzultace s konkrétním vedoucím. Časový rozvrh a obsah praxe je plně v kompetenci vašeho vedoucího.

Témata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku z KEF

 • doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.:
  • In situ sledování tvorby a transformací železa ve vysokých oxidačních stavech užitím Mössbauerovy spektroskopie a dopředného jaderného rozptylu
   In situ monitoring of formation and transformations of high-valent iron by menas of Mössbauer spectroscopy and nuclear forward scattering