You are hereStudium / Garantované obory studia / Učitelství fyziky, (Učitelství fyziky)

Učitelství fyziky, (Učitelství fyziky)


Témata magisterských prací – učitelské

Vypsaná témata magisterských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Žáci ( a učitelé) se ptají
  • Stavebnice ve výuce fyziky
  • Částicová fyzika ve výuce na SŠ

Témata bakalářských prací – učitelské

Vypsaná témata bakalářských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Základní reologická měření pomocí vibračního viskozimetru
  • Vznik vrstev v tekutinách
  • Analogie a podobnost ve fyzice
  • Kvalitativní úlohy a úlohy na odhad – sbírka úloh  pro základní kurs fyziky