You are hereInovované a nové předměty doktorského studia

Inovované a nové předměty doktorského studia


V rámci řešení projektu byla provedena kontrola a analýza všech doktorských předmětů, které garantují Katedra experimentální fyziky a Společná laboratoř optiky. Z diskuze nad získanými výsledky vyplynuly směry, kterými by se měla inovace studijních programů/předmětů ubírat.

Inovované studijní předměty

 • KEF/PGSZN Fyzikální základy nanotechnologií
  M. Mašláň, J. Tuček
 • SLO/PGSSS Speckle struktury a jejich využití
  M. Hrabovský
 • KEF/PGSMS Modelování a simulace ve fyzice
  L. Bartoněk
 • KEF/PGSAN Aplikované nanotechnologie
  M. Mašláň, M. Vůjtek
 • KEF/PGSOS Digitální zpracování obrazových signálů
  L. Bartoněk
 • KEF/PGSCZ Metody a systémy číslicového zpracování
  L. Bartoněk

Nové předměty

 • KEF/PGSMN Magnetická měření nanomateriálů
  J. Tuček
 • KEF/PGSVI Virtuální instrumentace – moderní číslicové měřicí systémy
  J. Pechoušek
 • KEF/PGSFA Fyzikálně-chemické metody studia pevné fáze
  L. Machala
 • SLO/PGSAF Astročásticová fyzika
  M. Prouza
 • SLO/PGSCF Částicová fyzika – vybrané kapitoly
  P. Trávníček
 • SLO/PGSCH Charakterizace tenkých vrstev
  M. Čada
 • SLO/PGSDP Diagnostika nízkoteplotního plazmatu
  M. Čada
 • SLO/PGSEK Experimentální kosmologie
  M. Prouza
 • SLO/PGSVO Vlnová optika
  M. Hrabovský
 • SLO/PGSKZ Kosmické záření – vybrané kapitoly
  P. Trávníček