You are hereStudium / Studijní obory

Studijní obory


Přírodovědecká fakulta naší univerzity vám nabízí možnost studia celé řady fyzikálně orientovaných oborů.

Aplikovan_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude) fyzika

Aplikovaná fyzika

Katedra experimentální fyziky

Bakal_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)řsk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude) studiumMagistersk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude)       studiumPostgradu_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)ln_decode_entities("", "iacute", "í", $html_entities, $exclude)       studium
 Nanotechnologie

Nanotechnologie

Katedra experimentální fyziky

Bakal_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)řsk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude) studiumMagistersk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude)
      studium
 

Přístrojová fyzika

Společná laboratoř optiky

Bakal_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)řsk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude) studium
 

Počítačová fyzika

Společná laboratoř optiky

Bakal_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)řsk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude) studium
 

Učitelství fyziky

Katedra experimentální fyziky

Bakal_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)řsk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude) studiumMagistersk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude)       studiumPostgradu_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)ln_decode_entities("", "iacute", "í", $html_entities, $exclude)       studium
 

Biofyzikální obory

Katedra biofyziky

Bakal_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)řsk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude) studiumMagistersk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude)       studiumPostgradu_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)ln_decode_entities("", "iacute", "í", $html_entities, $exclude)       studium
 

Optické obory

Katedra optiky

Bakal_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)řsk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude) studiumMagistersk_decode_entities("", "eacute", "é", $html_entities, $exclude) studiumPostgradu_decode_entities("", "aacute", "á", $html_entities, $exclude)ln_decode_entities("", "iacute", "í", $html_entities, $exclude) studium

Nově navržené předměty – výuka matematiky

V rámci projektu byly navrženy dva nové předměty, zaobírající se výukou matematiky.

Inovované a nové předměty doktorského studia

V rámci řešení projektu byla provedena kontrola a analýza všech doktorských předmětů, které garantují Katedra experimentální fyziky a Společná laboratoř optiky. Z diskuze nad získanými výsledky vyplynuly směry, kterými by se měla inovace studijních programů/předmětů ubírat.