You are hereStudium / Studijní obory

Studijní obory


Přírodovědecká fakulta naší univerzity vám nabízí možnost studia celé řady fyzikálně orientovaných oborů.

Aplikovaná fyzika

Aplikovaná fyzika

Katedra experimentální fyziky

Bakalářské studiumMagisterské       studiumPostgraduální       studium
 Nanotechnologie

Nanotechnologie

Katedra experimentální fyziky

Bakalářské studiumMagisterské
      studium
 

Přístrojová fyzika

Společná laboratoř optiky

Bakalářské studium
 

Počítačová fyzika

Společná laboratoř optiky

Bakalářské studium
 

Učitelství fyziky

Katedra experimentální fyziky

Bakalářské studiumMagisterské       studiumPostgraduální       studium
 

Biofyzikální obory

Katedra biofyziky

Bakalářské studiumMagisterské       studiumPostgraduální       studium
 

Optické obory

Katedra optiky

Bakalářské studiumMagisterské studiumPostgraduální studium

Nově navržené předměty – výuka matematiky

V rámci projektu byly navrženy dva nové předměty, zaobírající se výukou matematiky.

Inovované a nové předměty doktorského studia

V rámci řešení projektu byla provedena kontrola a analýza všech doktorských předmětů, které garantují Katedra experimentální fyziky a Společná laboratoř optiky. Z diskuze nad získanými výsledky vyplynuly směry, kterými by se měla inovace studijních programů/předmětů ubírat.