You are hereZSFX

ZSFX


Předmět: Zdroje světla pro fotoniku

Katedra/Zkratka: SLO/ZSFX

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Předmět podává přehled základních pojmů z oblasti generace světla, laserové a nelineární optiky. Podrobně se zabývá zdroji světla pro aplikace v nanofotonice a kvantové optice.

Přehled látky:
- Lasery a laserové diody, principy a režimy činnosti. Laser v kontinuálním režimu. Q-spínání. Synchronizace módů. Ultrakrátké impulsy. Měření výkonu a energie. Diagnostika ultrakrátkých impulsů. Základy spektrometrie. - Elektrooptické a akustooptické jevy. Amplitudová a fázová modulace světla. Prostorová modulace. Diagnostika a tvarování ultrakrátkých optických impulsů. - Generace 2. a 3. harmonické, optické parametrické zesílení. - Speciální zdroje fotonů pro nanofotoniku. Zeslabené laserové impulsy. Zdroje korelovaných fotonů. Zdroje fotonů s ohlášením. Molekulární zdroje. Defekty v nanokrystalech. Kvantové jámy a kvantové tečky. Atomy nebo ionty v pastech. Srovnání jednofotonových zdrojů. - Zobrazování nanobjektů, konfokální mikroskopie, mikroskopie v blízkém poli.