You are hereZKI

ZKI


Předmět: Základy kvantové informatiky

Katedra/Zkratka: SLO/ZKI

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Podat stručný přehled do problematiky kvantové informatiky.

Přehled látky:
1. Úvod - kvantový stav, matice hustoty, kvantové operace. 2. Kvantově provázané stavy, míry kvantové provázanosti, Bellovy nerovnosti. 3. Příprava kvantových stavů. 4. Kvantové počítače - základní koncepty, kvantová hradla, kvantové obvody. 5. Kvantová Fourierova transformace, Shorův algoritmus . 6. Kvantové vyhledávací algoritmy. 7. Fyzikální implementace kvantových počítačů. 8. Kvantové komunikace - kvantová teleportace, kvantové klonování. 9. Kvantová kryptografie. 10. Kvantový šum a informace, dekoherence 11. Kvantová oprava chyb.