You are hereZJMK

ZJMK


Předmět: Základy jemnomechanické konstrukce

Katedra/Zkratka: SLO/ZJMK

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Petr Schovánek'

Anotace: Získat schopnost vytvořit základní technickou dokumentaci pro spolupráci s konstruktérem.

Přehled látky:
1. METODIKA KONSTRUOVÁNÍ A ODPOVĚDNOST KONSTRUKTÉRA - zadání konstrukčního úkolu, technické, ekonomické a kvalitativní parametry - průběh zpracování technické dokumentace, úloha výzkumu a vývoje v konstrukční praxi 2. ZÁKLADNÍ PRVKY STROJNÍCH SOUČÁSTÍ, STROJ Ů A MONTÁŽNÍCH JEDNOTEK - strojní součásti a spoje, přenos točivého pohybu, převody - mechanizmy a jejich součásti, uložení, mazání a těsnění 3. PRAVIDLA TVORBY VÝKRESŮ A SCHEMAT VE STROJÍRENSTVÍ A ELEKTROTECHNICE - mezinárodní technická normalizace a certifikace, rozsah technické dokumentace - základní pravidla zobrazování - zobrazení a kótování strojních součástí a konstrukčních prvků - technické výkresy a technologické postupy - předpis geometrických tolerancí a předpis drsnosti povrchu; lícovací soustava 4. JAKOST A STROJÍRENSKÁ METROLOGIE - úloha metrologie při zajišťování jakosti strojírenských výrobků - technická kontrola ve strojírenském podniku, systém návaznosti etalonů a měřidel 5. EXKURZE A PRAKTICKÁ CVIČENÍ