You are hereWPROG

WPROG


Předmět: Tvorba aplikací pro Windows v C#

Katedra/Zkratka: SLO/WPROG

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Robert Myška, Ph.D.'

Anotace: Studenti se seznámí s programovacím jazykem C# na platformě .NET ve vývojovém prostředí Visual Studio. Absolvent kurzu by měl být schopen s pomocí C#/.NET vytvářet základní "okenní" aplikace pro operační systém Windows.

Přehled látky:
1. Seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio a platformou .NET. 2. Úvod do programování v C#. a. Základy syntaxe, rozdíly oproti jazyku C. b. Základy objektového programování - třídy, objekty, metody, vlastnosti, dědičnost. c. Obsluha výjimek, obsluha událostí. d. Základní standardní knihovny/třídy. 3. Tvorba okenních aplikací s knihovnou WPF (Windows Presentation Foundation).