You are hereVPAL

VPAL


Předmět: Vědecké a průmyslové aplikace laserů

Katedra/Zkratka: SLO/VPAL

Rok: 2021

Garant: 'Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými druhy interakcí intenzivního laserového záření s látkou a aplikací laserových pulsů ve vědě, medicíně a moderních průmyslových oborech a přístrojích (LIDAR, litografie, jaderná fúze, protonová terapie).

Přehled látky:
1) Základy interakce optického záření a pulsů s pevnými látkami - absorpce a reflexe, tepelná interakce a ohřívání materiálu; interakce v různých časových a prostorových škálách. 2) Zvláštnosti laserové excitace v různých materiálech - termální a netermální procesy, nelineární interakce. Excitace ultrakrátkým pulsem. Netermální tavení. 3) Povrchová interakce - vzorkování povrchu a ablace. Mechanismy laserové ablace - odpařování, fázová exploze, Coulombovská exploze, spallation. 4) Dynamika laserových ablací (ablation plumes), plasmové efekty, vznik clusterů. 5) Přímý zápis laserem do transparentních materiálů (bulk interaction), související procesy a zvláštnosti. 6) Interakce s plynnými a pevnolátkovými terči. Generování nekoherentního záření, bodový terč, Comptonův rozptyl. 7) Generování koherentního UV záření, HHG, attosekundové pulsy. 8) Urychlování nabitých částic laserovým svazkem. Inerciální jaderná fúze. 9) Aplikace ve vědě, medicíně, high-tech průmyslu (litografie, LIDAR, LIDT měření, atd.).