You are hereUVMT2

UVMT2


Předmět: Úvod do moderních technologií 2

Katedra/Zkratka: SLO/UVMT2

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Seznámit s technologiemi opracování a ochrany povrchů. Podat přehled o moderních přístrojích pro kontrolu a měření vlastností povrchů. Seznámit s problematikou tribologie a koroze. Představit metody přípravy a kontroly technických a optických tenkých vrstev. Uvést do problematiky výroby moderních forem technických materiálů a do oblasti nanotechnologií. Realizace exkurze na pracoviště využívající moderní technologie výroby či zpracování technických materiálů.

Přehled látky:
Technologie opracování povrchů Technologie v optickém průmyslu Moderní technologie Kontrola tvaru a vlastností povrchů - drsnost povrchu - mechanické metody kontroly - bezdotykové metody kontroly Tribologie (tření, mazání, opotřebení) Koroze ( význam, typy, ochrana ) Ochrana povrchů Tenké vrstvy - technické (povlakování) - optické (depoziční technologie) Měření a kontrola tenkých vrstev Fotolitografie Moderní technické materiály (pěny , vlákny, fólie) Nanotechnologie Exkurze