You are hereUSMEC

USMEC


Předmět: Úvod do standard. modelu element. částic

Katedra/Zkratka: SLO/USMEC

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit posluchače se základními pojmy současného univerzálního teoretického jazyka pro popis jevů ve světě elementárních částic - tzv. standardního modelu. Přednáška je určena především pro nespecialisty, kteří mají povědomost o kvantové mechanice a teorii relativity, ale nikoli o fyzice částic. Neobejde se bez některých prvků odpovídajícího formálního aparátu kvantové teorie pole, ale výklad bude zaměřen tak, aby nevyžadoval předchozí znalosti této problematiky.

Přehled látky:
1. Standardní model - vymezení pojmů. Kvantová teorie pole - obecné principy. 2. Lagrangeovský formalismus. Symetrie ve fyzice. Elementy teorie grup. 3. Vztah symetrií a klasifikace částic. Izospin. "Osminásobná cesta", kvarky. 4. Lokální (kalibrační) symetrie. Kalibrační teorie jako teorie interagujících částic. 5. Kvantová elektrodynamika. Neabelovské kalibrační teorie, kvantová chromodynamika. 6. Elektroslabá teorie, Higgsův boson. 7. Shrnutí - úspěchy a otevřené problémy standardního modelu. Co může být za jeho hranicemi.