You are hereUPROG

UPROG


Předmět: Úvod do programování

Katedra/Zkratka: SLO/UPROG

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Robert Myška, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je naučit studenty základy algoritmizace problému a tvorby programu. Jako nástroj je použit jazyk Python.

Přehled látky:
- Algoritmizace problému. - Struktury řízení chodu programu. - Datové typy a operátory. - Objektově orientované programování. - Využití hotových knihoven. - Efektivita programu. - Čitelnost vytvářeného kódu.