You are hereUMECX

UMECX


Předmět: Úvod do standard. modelu element. částic

Katedra/Zkratka: SLO/UMECX

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základy standardního modelu mikrosvěta na teoretické, experimentální i historické bázi.

Přehled látky:
1. Podivné částice, mezony, baryony, rezonace, kvarkový model. 2. Cabbibův úhel, evidence pro c kvark, GIM mechanizmus. 3. Evidence a objevy c, b a top kvarku, CKM matice. 4. Symetrie v mikrosvětě a jejich narušení, zákony zachování. 5. Beta rozpad, rozpad nabitého pionu, narušení parity. 6. Fermiho efektivní teorie slabých interakcí. 7. Kvantová elektrodynamika (QED), Feynmanovy diagramy. 8. Oscilace neutrálních mezonů, narušení CP symetrie. 9. Struktura protonu, hluboce nepružný rozptyl, partonový model, silné interakce, partonové distribuční funkce, faktorizace, hadronové jety, běžící vazbová konstanta kvantové chromodynamiky (QCD). 10. Leptony a neutrina, elektroslabé interakce, intermediální vektorový boson, slabé neutrální proudy. 11. Fyzika a bosonů Z a W a jejich rozpady. 12. Vlastnosti a rozpady Higgsova bosonu; asociované produkce bosonů. 13. Oscilace neutrin, hmoty neutrin, PMNS matice. 14. Možná rozšíření standardního modelu, evidence a možné způsoby detekce temné hmoty.