You are hereUMEC

UMEC


Předmět: Úvod do standard. modelu element. částic

Katedra/Zkratka: SLO/UMEC

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základy standardního modelu mikrosvěta na teoretické, experimentální i historické bázi.

Přehled látky:
1. Úvod do historie standardního modelu, objevy základních částic. 2. Podivné částice, kvarkový a partonový model, silné interakce. 3. Symetrie v mikrosvětě a jejich narušení, zákony zachování. 4. Leptony a neutrina, elektroslabé interakce, intermediální vektorový boson, slabé neutrální proudy. 5. Moderní experimenty ve fyzice částic, objev top kvarku, objev Higgsova bosonu. 6. Standardní model jako teorie lokální kalibrační invariance vůči specifické grupě symetrií. 7. Možná rozšíření standardního modelu, evidence a možné způsoby detekce temné hmoty.