You are hereUFM

UFM


Předmět: Úvod do fyzikálních měření

Katedra/Zkratka: SLO/UFM

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.', 'RNDr. Petr Šmíd, Ph.D.'

Anotace: Práce ve fyzikální laboratořie, teorie, základy metrologie.

Přehled látky:
1. Význam a úloha experimentu ve vědě a technice. Oblasti využití experimentální techniky. 2. Logické schéma experimentální práce včetně jejího zpracování. Strategie měření. 3. Základy metrologie: organizace metrologie v ČR, základní pojmy metrologie. 4. Pojmy chyba měření a nejistota měření: definice, klasifikace neurčitostí, výskyt soustavných a nahodilých nejistot. 5. Nejistoty funkcí o více proměnných. Zákon šíření nejistot, optimalizace měření. 6. Statistika ve zpracování výsledků měření. 7. Lineární regresní analýza. 8. Grafické metody pro zpracování měření 9. Měřidla, měřicí systémy a měřicí přístroje - jejich funkce, vlastnosti a chyby. Základní informace o elektrických měřeních neelektrických veličin. 10. Vybrané základní laboratorní metody. 11. Vybrané fyzikálně-matematické měřicí metody používané při zpracování měření. 12. Základní informace o bezpečnosti práce v laboratorním provozu.