You are hereUAAF

UAAF


Předmět: Úvod do astronomie a astrofyziky

Katedra/Zkratka: SLO/UAAF

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Předmět seznámí posluchače se základy astronomie, astrofyziky a kosmologie.

Přehled látky:
- Úvod do astronomie. Rozměry ve vesmíru, pozorovatelné objekty, pozorovací nástroje a metody. Souřadné systémy. Měření času. Kalendáře. Katalogy a mapy. Software. - Nebeská mechanika, Keplerovy zákony, orbitální elementy, systémy více těles. - Vznik a vývoj hvězd. Vnitřní struktura. Protohvězdy. Dvojhvězdy a vícenásobné hvězdné systémy. Proměnné hvězdy. Konečná stadia vývoje hvězd - kompaktní hvězdy, novy, supernovy, černé díry. HR-diagram. Slunce. - Mezihvězdná hmota. Otevřené a kulové hvězdokupy. - Galaxie, galaktické struktury, dynamika galaxií. Naše galaxie. Místo Slunce v naší galaxii, pohyby hvězd a jejich rychlosti. - Kosmologie. Modely vesmíru. - Aktuální poznatky o vesmíru.