You are hereSZZOL

SZZOL


Předmět: Optické a laserové technologie

Katedra/Zkratka: SLO/SZZOL

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Povinně volitelná státní závěrečná zkouška na získání specializace Optické a laserové technologie.

Přehled látky:
1. Klasifikace a charakteristika technických materiálů. 2. Vnitřní stavba krystalických materiálů. 3. Fáze v kovových soustavách (krystalizace, fázové diagramy, rovnovážné diagramy železo-uhlík tepelné zpracování). 4. Technologie opracování povrchů. Dělení materiálů. Spojování materiálů. 5. Testování povrchů (mechanické, optické). 6. Tenké vrstvy, monokrystaly (technologie výroby a diagnostika). 7. Klasifikace a charakteristika optických materiálů(minerální a organická skla, krystaly, keramika, kovy) 8. Optické vlastnosti materiálu pro výrobu optických prvků (index lomu,disperze, absorpce, propustnost) 9. Fyzikální vlastnosti materiálů pro výrobu optických prvků (mechanické, tepelné, odolnost) 10. Hrubování a broušení optických prvků 11. Leštění optických ploch 12. Ostatní technologie v optické výrobě 13. Konstrukce rezonátorů a vlastnosti záření hlavních typů průmyslových laserů 14. Kvalita laserového svazku, fokusace a hloubka ostrosti, vlastnosti optických prvků 15. Hlavní součásti a technické řešení průmyslového laserového systému, CNC řízení 16. Klasifikace laserových technologií a aplikace v širokém spektru lidské činnosti 17. Technologie laserového řezání a vrtání materiálů, hlavní parametry procesu 18. Technologie laserového svařování, monitorování kvality svaru. 19. Technologie laserového opracování povrchu, modelování tepelně ovlivněné oblasti 20. Bezpečnostní třídy laserů, účinky na živou tkáň, ochranná opatření