You are hereSZZOF

SZZOF


Předmět: Obecná fyzika

Katedra/Zkratka: SLO/SZZOF

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.