You are hereSZZAS

SZZAS


Předmět: Astronomie a astrofyzika

Katedra/Zkratka: SLO/SZZAS

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Povinně volitelná státní závěrečná zkouška na získání specializace Astronomie a astrofyzika.

Přehled látky:
1. Rozměry ve vesmíru, pozorovatelné objekty, pozorovací nástroje a metody. Souřadné systémy. Měření času. Kalendáře. Katalogy a mapy. 2. Nebeská mechanika, Keplerovy zákony, orbitální elementy, systémy více těles. 3. Vznik a vývoj hvězd. Vnitřní struktura. Protohvězdy. Dvojhvězdy a vícenásobné hvězdné systémy. Proměnné hvězdy. Konečná stadia vývoje hvězd - kompaktní hvězdy, novy, supernovy, černé díry. HR-diagram. 4. Mezihvězdná hmota. Otevřené a kulové hvězdokupy. 5. Galaxie, galaktické struktury, dynamika galaxií. Naše galaxie. Místo Slunce v naší galaxii, pohyby hvězd a jejich rychlosti. 6. Kosmologie. Modely vesmíru. 7. Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční soustavy. 8. Vznik a vývoj Sluneční soustavy. Chemické složení. Pozorování jiných planetárních soustav, teorie hvězdných mračen, vznik jednotlivých těles. 9. Slunce - struktura, termojaderné reakce, projevy magnetického pole, pozorování fotosféry, chromosféry a korony, sluneční vítr. 10. Čočkové dalekohledy. Achromáty, apochromáty, ED- optika. Korekce barevné vady. Korekce sklenutí pole. Reduktory a korektory. Prodloužení ohniska. Vady. Výhody a nevýhody. 11. Zrcadlové dalekohledy. Newtonův dalekohled. Tří- a vícezrcadlové systémy. Vady. Výhody a nevýhody. 12. Katadioptrické systémy. Maksutov, Cassegrain, Schmidtova komora, Schmidt-Cassegrain, Schmidt-Newton, Ritchey-Chrétien, Dall-Kirkham. Vady. Výhody a nevýhody. 13. Metody ustavení montáže dalekohledu. Chyby montáží. Pohon montáže, pointace. 14. Vliv atmosféry na astronomická pozorování. Aktivní optika. Adaptivní optika. 15. Radioastronomie. Radioteleskopy. Radiointerferometrie. 16. Principy teleskopů na krátkých vlnových délkách, rentgenové a gama detektory. 17. Projekt Auger a související projekty. Detektory Čerenkovova záření. Detekce částic s velmi vysokou energií. 18. Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze. HST, Spitzer, GLAST, Chandra, XMM-Newton, COBE aj. 19. Filtry v optické astronomii. Fotometrické filtry, fotometrické systémy a jejich význam. Astronomická spektroskopie. Spektrometry. 20. Detektory pro astronomii. CCD detektory. Detektory pro astrometrii a fotometrii.