You are hereSZZAF

SZZAF


Předmět: Aplikovaná fyzika

Katedra/Zkratka: SLO/SZZAF

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.