You are hereSSF

SSF


Předmět: Seminář ze subjaderné fyziky

Katedra/Zkratka: SLO/SSF

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: - Aktivity českých pracovišť na experimentu ATLAS v CERN, na observatoři Pierra Augera v Argentině, ale i na jiných experimentech částicové a astročásticové fyziky (např. D0 Fermilab, H1 Desy Hamburg, DELPHI CERN aj.). - Seznámení s experimenty a konkrétními řešenými problémy.

Přehled látky:
- Vystoupení vědeckých pracovníků, doktorandů a studentů z různých pracovišť jako je např. SLO UP a FZÚ AV ČR Olomouc, FZÚ AV ČR, či MFF UK podílejících se na významných experimentech částicové a astročásticové fyziky. - Seznámení s konkrétními řešenými problémy, zlepšení orientace studentů v oboru. Případně samostatná vystoupení pokročilých studentů zaměření subjaderná fyzika na téma řešených problémů či nastudovaných témat.