You are hereSFVE

SFVE


Předmět: Statistika ve fyzice vysokých energií

Katedra/Zkratka: SLO/SFVE

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základními statistickými přístupy a metodami v analýze dat ve fyzice vysokých energií.

Přehled látky:
1. Náhodné proměnné, hustota pravděpodobnosti, Monte Carlo metody. 2. Princip maximální věrohodnosti, odhad parametrů. 3. Fitování křivek, chi-kvadrát test, korelace, kovarianční matice. 4. Stanovení limitů, statistické testy. 5. Multivarietní techniky, oddělení signálu a pozadí. 6. Unfolding (dekonvoluce).