You are hereSAF4

SAF4


Předmět: Seminář oboru aplikovaná fyzika 4

Katedra/Zkratka: SLO/SAF4

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je informovat studenty o aktuálním dění a tématech v současné fyzice/vědě.

Přehled látky:
současná fyzika/přírodní vědy