You are hereSAF3

SAF3


Předmět: Seminář oboru aplikovaná fyzika 3

Katedra/Zkratka: SLO/SAF3

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je informovat studenty o aktuálním dění a tématech v současné fyzice/vědě.

Přehled látky:
současná fyzika/přírodní vědy