You are hereSAF2

SAF2


Předmět: Seminář oboru aplikovaná fyzika 2

Katedra/Zkratka: SLO/SAF2

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je informovat studenty o aktuálním dění a tématech v současné fyzice/vědě.

Přehled látky:
současná fyzika/přírodní vědy