You are hereRKM

RKM


Předmět: Relativistická kvantová mechanika

Katedra/Zkratka: SLO/RKM

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s principy a aparátem relativistické kvantové mechaniky a naučit je je aktivně používat.

Přehled látky:
1. Symetrie - grupa rotací, Lorentzova grupa 2. Relativistická vlnová rovnice - Klein-Gordonova rovnice, vlastnosti řešení, nerelativistická limita, jednočásticový stav - částice, tensor energie a hybnosti, interakce s el.mg. polem 3. Diracova rovnice - volné pole, řešení, pojem částice, nerelativistická limita 4. Symetrie Diracovy rovnice - CPT symetrie 5. Spinory - Operátory energie a spinu, Foldy-Wouthuysenova reprezentace 6. Diracovo more - antičástice, positron 7. Kleinův paradox