You are herePROG2

PROG2


Předmět: Programování v jazyce C pro fyziky

Katedra/Zkratka: SLO/PROG2

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Robert Myška, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programovacího jazyka C, a to jak na úrovni pasivní (schopnost pochopit cizí program), tak i aktivní (tvorba efektivního a čitelného programu).

Přehled látky:
Základy jazyka C - základní prvky jazyka (klíčová slova, proměnné, konstanty, operátory) - řídící struktury (příkaz, blok, podmínka, větvení, cykly, skoky) - vstup a výstup, standardní knihovny - funkce - soubory, práce s diskem - ukazatele, dynamická práce s pamětí - pole, složené datové struktury Principy efektivního programování - strukturované programování - komentáře a dokumentace - efektivní algoritmy - využití hotových knihoven