You are herePMVEX

PMVEX


Předmět: Počítač. metody fyziky vysokých energií

Katedra/Zkratka: SLO/PMVEX

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Libor Nožka, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je studenta seznámit s metodami Monte Carlo a zpracování událostně řízených dat.

Přehled látky:
1. Experimenty ve fyzice vysokých energií 2. Náhodná čísla - jejich posloupnosti, generátory náhodných čísel, transformace náhodných čísel 3. Metody Monte Carlo - principy metody, použití v praxi, datový model, nástroj Geant4 4. Práce s programem ROOT - základy a využití v praxi