You are herePMVE

PMVE


Předmět: Počítač. metody fyziky vysokých energií

Katedra/Zkratka: SLO/PMVE

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Karel Černý, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je studenta seznámit s metodami Monte Carlo a zpracování událostně řízených dat.

Přehled látky:
1. Experimenty ve fyzice vysokých energií 2. Náhodná čísla - jejich posloupnosti, generátory náhodných čísel, transformace náhodných čísel 3. Metody Monte Carlo - principy metody, použití v praxi, datový model, nástroj Geant4 4. Práce s programem ROOT - základy a využití v praxi