You are herePLT

PLT


Předmět: Programování laboratorní techniky

Katedra/Zkratka: SLO/PLT

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Libor Nožka, Ph.D.'

Anotace: Porozumět komunikaci počítače s laboratorními přístroji, softwarové ovládání měřících sestav počítačem a práce s daty.

Přehled látky:
1. Zásady pro bezpečnou práci s laboratorní technikou, 2. Laboratorní zařízení po stránce hardwaru, 3. Trigrovací a detekční logika, 4. Přenosové protokoly a jejich vlastnosti, 5. Komunikační protokoly a jejich vlastnosti, 6. Ovladače a API, 7. Funkce řídícího softwaru, 8. Vzdálené řízení měření, 9. Sběr dat (DAQ), 10. Datové formáty a načítání dat, 11. Zpracování dat (Matlab, Octave).