You are herePLS

PLS


Předmět: Pulsní laserové systémy

Katedra/Zkratka: SLO/PLS

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi, metodami generování a zesilování optických pulsů v oblasti časových délek od milisekund po femtosekundy.

Přehled látky:
1) Generování milisekundových pulsů - režim volné generace. 2) Generování nanosekundových pulsů, Q-spínání, gain switching, cavity dumping, rychlostní rovnice. 3) Generování pikosekundových a femtosekundových pulsů, metoda synchronizace módů (aktivní, pasivní, KLM). 4) Vlastnosti ultrakrátkých laserových pulsů, disperze, tvarování pulsů, prodlužovač a kompresor pulsů. 5) Diagnostika ultrakrátkých laserových pulsů (autokorelace, FROG, SPIDER). 6) Zesilování laserových pulsů, druhy zesilovačů (regenerativní, víceprůchodový), saturace zisku. 7) Technika CPA (chirped pulse amplifiaction), vysokovýkonové laserové systémy, optické izolátory, prostorové filtry, kontrast pulsu, XPW. 8) Přeladitelné lasery. Nelineární rozptyl světla - Ramanovské lasery. 9) Nelineárně optické generátory a zesilovače světla - nelineární jevy druhého a třetího řádu, optický parametrický generátor a zesilovač. 10) Samofokusace, samofázová modulace, generování kontinua. OPCPA technika, periodicky polované krystaly.