You are herePIF

PIF


Předmět: Praktikum z informatické fyziky

Katedra/Zkratka: SLO/PIF

Rok: 2019

Garant: 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Získání praktických zkušeností s počítačovým řízením laboratorní techniky, sběrem a vyhodnocením naměřených dat.

Přehled látky:
1. okruh úloh * Ovládání mikroposuvů ve 2D pomocí G-kódů. * Software pro řízení a sběr dat z CMOS kamery. * Řízení dynamiky lineárního posunu pro skenovací interferometr. * Vyhodnocení sady snímků z interferometru s bílým světlem. 2. okruh úloh * Řízení a sběr dat z čítače pulzů a vyhodnocení statistiky. * Vizualizace dat z měřícího přístroje v reálném čase. * Přenos informace optickou linkou. * 2D tomografie optického svazku bodovou sondou. * Sestava využívající přerušovaný optický signál a synchronní detekce. 3. okruh úloh * Záznam časového průběhu změn spektra. * Trigrovaný záznam spektra plazmatu a jeho vyhodnocení. * Řízení monochromátoru se snímací diodou. * Záznam topografie 3D objektů 4. okruh úloh * Stabilizace optického výkonu laserového svazku. * Programování dvoukanálového D/A převodníku a tvorba X-Y obrazců. * Dešifrování znaku zaslaného na sériový portu RS-232. * Komunikace mezi počítači v síti TCP/IP.