You are herePGT

PGT


Předmět: Teze k disertační práci

Katedra/Zkratka: SLO/PGT

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Teze k disertační práci- prezentuje dosavadní aktivity studenta směřující ke zpracování disertační práce.