You are herePGSZZ

PGSZZ


Předmět: Státní doktorská zkouška

Katedra/Zkratka: SLO/PGSZZ

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška probíhá formou vědecké rozpravy, přičemž odborně navazuje na téma disertační práce.

Přehled látky:
Státní závěrečná zkouška probíhá formou vědecké rozpravy, přičemž odborně navazuje na téma disertační práce.