You are herePGSZR

PGSZR


Předmět: Koherenční zrnitost a její využití

Katedra/Zkratka: SLO/PGSZR

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s teorií optických polí koherenční zrnitosti a jejich užitím.

Přehled látky:
- Koherence, teorie koherenční zrnitosti a její statistický charakter, základní pojmy a vlastnosti, statistická optika - Interferometrie na bázi koherenční zrnitosti, fotografie na bázi koherenční zrnitosti, korelační interferometrie - Teorie posuvu a dekorelace polí koherenční zrnitosti, metrologie na bázi koherenční zrnitosti - základní principy aplikací v mechanice (měření deformace, drsnosti, atd.), astronomii, optice aj. - Interferometrie na bázi koherenční zrnitosti a holografická interferometrie - Koherenční zrnitost v částečně koherentním a v polychromatickém světle - Fraktálová koherenční zrnitost