You are herePGSZ1

PGSZ1


Předmět: Stáž u potenciálního zaměstnavatele 1

Katedra/Zkratka: SLO/PGSZ1

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Odborná stáž u budoucích potenciálních zaměstnavatelů. Minimální délka stáže činí 5 pracovních dnů.